Na staże do Pragi – Eurotechnik 2018

Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Eurotechnik”. Projekt dotyczy wyjazdu łącznie 40 uczniów z Technikum w Wojewodzinie do stolicy Czech do Pragi na trzytygodniowe staże (dwa wyjazdy), w których uczestniczyć będą 2 grupy uczniów (po 20 uczniów każda). Okres zagranicznego stażu będzie wystarczający na zapoznanie się z organizacją pracy firm i zdobycie konkretnych umiejętności praktycznych w zawodach, w których kształcą się uczniowie. Każdej grupie stażystów towarzyszyć będzie 2 opiekunów. Pierwszy wyjazd planowany jest w maju 2019, drugi w maju 2020 roku, w okresie obowiązkowych praktyk szkolnych.

Celem projektu jest:

– podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez udział w zagranicznych stażach przez 40 uczniów do IX 2020,

– podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji Zespołu Szkół w Wojewodzinie

– podniesienie umiejętności językowych 40 uczniów  uczestniczących w projekcie.

Dofinansowanie projektu z UE: 343 889,33 PLN. Projekt realizowany jest w okresie: 01.11.2018 – 30.09.2020 na rzecz aż trzech zawodów: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik budownictwa.

Biorąc udział w tym projekcie uczniowie mają szansę i okazję do poszerzenia kompetencji i umiejętności praktycznych oraz podniesienia znajomości języka angielskiego zawodowego i sprawdzenia posiadanych kompetencji językowych w warunkach stażu i życia codziennego za granicą. W czasie wolnym uczniowie będą mieli możliwość poznania kultury kraju poprzez zwiedzanie zabytków, poznanie kuchni regionalnej oraz wspólne spędzanie czasu z rówieśnikami z Czech.

Uczniowie biorąc udział w projekcie otrzymają Europass Mobilność, czyli dokument, który ma duże znaczenie i jest pozytywnie odbierany na regionalnym rynku pracy, gdyż jest potwierdzeniem nabytych kompetencji, umiejętności i doświadczenia. Dokument ten jest dla pracodawcy potwierdzeniem rozwoju zawodowego i osobistego ucznia.

Każdy z uczestników projektu otrzymają wsparcie organizacyjne i logistyczne. Jeszcze przed wyjazdem każda z grup wyjeżdżających na staż e przejdzie 15 godz. przygotowania językowego, 5 godzin przygotowania kulturowego i 2 godziny przygotowania pedagogicznego. Uczestnikom projektu zapewni się organizację podróży, zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie (polisy dla uczestników, które pokrywać będą koszty NNW, koszty leczenia za granicą i polisy OC), bezpieczeństwo i ochronę uczestników, mentoring i wsparcie uczestników w tym wypłatę kieszonkowego, spotkania przygotowawcze, pomoc w otrzymaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, program kulturowy, zakup biletów wstępu do ośrodków kultury, na występy okolicznościowe, do miejsc promujących kulturę i tradycję Czeskiej Pragi i okolic.

Staże uczniów zorganizowane będą zgodnie z zasadami Europejskiej karty na rzecz jakości mobilności.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress