Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

0

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo” mająca na celu: skrócenie czasu dojazdu do drogi krajowej nr 61 oraz poprawę komfortu życia mieszkańców miejscowości Wierzbowo i Boczki Świdrowo poprzez ,,Rozbudowę drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo” o długości 3,32 km współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powiat Grajewski informuje, iż zakończył realizację II etapu operacji p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”, polegającego na wykonaniu robót budowlanych.

W dniu 17 czerwca 2019 r. komisja w składzie Pani Małgorzata Cybula – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków w Starostwie Powiatowym w Grajewie, Pan Jan Julian Połonowicz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie oraz Pan Andrzej Ciechanowicz – Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego w Starostwie Powiatowym w Grajewie dokonała odbioru końcowego robót, których wykonawcą było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,UNIDROG” Sp. z o. o. w Grajewie oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,UNIROL” Dorota Kulikowska w Grajewie. Podwykonawcą robót branży elektroenergetycznej był ,,MEGAWAT” J. Górniak i Wspólnicy Spółka Jawna z Grajewa. W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Pan Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski, Pan Tomasz Cebeliński – Wicestarosta Grajewski, Pan Stanisław Szleter – Wójt Gminy Grajewo, przedstawiciele Wykonawcy Pan Adam Kulikowski- Prezes Zarządu, Pani Dorota Kulikowska – Zastępca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno – finansowych, Pan Tomasz Kulikowski – kierownik budowy, Pan Jerzy Adam Górniak – podwykonawca robót branży elektroenergetycznej, Pan Bogdan Kuczyński – inspektor nadzoru branży drogowej, pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, Pan Robert Łapiński – inspektor nadzoru branży elektroenergetycznej, wspólnik spółki cywilnej ,,ELJA” z Białegostoku oraz członkowie Zarządu Powiatu Grajewskiego Pan Sławomir Jan Ginel i Pan Waldemar Tadeusz Wieczorek, a także zaproszeni goście Pani Alicja Rutkowska – Radna Powiatu Grajewskiego, Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego w Urzędzie Gminy Grajewo, Pan Karol Wiśniewski – Radny Gminy Grajewo, mieszkaniec wsi Boczki Świdrowo, Pani Aneta Żabińska – Radna Gminy Grajewo, Sołtys wsi Wierzbowo, Pan Mirosław Lasota – Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Grajewo.

W ramach realizacji zadania wykonano na długości 3,32 km drogi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej, roboty wykończeniowe, oznakowanie
i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, ułożono chodniki i wjazdy, zamontowano progi zwalniające, wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz inne roboty. Wartość wykonanych robót wyniosła 4 727 584,38 zł, z tego 4 614 734,61 zł roboty budowlane branży drogowej i 112 849,77 zł roboty budowlane branży elektroenergetycznej, które należało wykonać w związku z kolizją urządzeń elektroenergetycznych z przebudowywaną drogą. Planowane do otrzymania dofinansowanie ze środków UE 1 724 330,00 zł.

Realizacja zadania przez Powiat Grajewski była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z UE, a także wsparciu finansowemu z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 1 519 987,00 zł. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i owocnej współpracy samorządu Powiatu Grajewskiego i Gminy Grajewo udało się zrealizować jakże ważną inwestycję lokalną, która w znaczny sposób poprawiła estetykę miejscowości oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi, szczególnie mieszkańców wsi Wierzbowo oraz Boczki Świdrowo.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress