Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

0

Grajewo, dn. 21.12.2020 r.

WR.6162.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) informuję, że opracowano projekty „Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Miasta Grajewo, Miasta Szczuczyn, Gminy Rajgród i Gminy Radziłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obrębów:

Bełda, Ciszewo, Danowo, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Sołki, Stoczek, Turczyn, Woźnawieś – gmina Rajgród,

Brodowo, Brychy, Czachy, Karwowo, Klimaszewnica, Łoje Awissa, Mścichy, Okrasin, Racibory, Radziłów, Sośnia, Mścichy Łąki – gmina Radziłów”. Przedsięwzięcie jest realizowane na okres 10 lat.

Z wyżej wymienioną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 25 w godzinach 800 – 1500.

Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko” dostępny jest również, w wersji elektronicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, pod adresem bip.starostwograjewo.pl w zakładce Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres – Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, adres e-mail: powiat@starostwograjewo.pl tel. 86 273 84 75 w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Grajewski.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress