Konkurs filmowy

0

KONKURS FILMOWY
„2 minuty z wakacji”
dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szczuczyn

Regulamin konkursu:

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie zwana dalej organizatorem.
2. Celem konkursu jest ukazanie różnych form rekreacji i spędzania czasu podczas wakacji.
3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu otwartego i oceniania prac w formie multimedialnej

II. Zasady konkursu.

1. Czas trwania konkursu – od 01.07.2016r. do 26.08.2016r.
2. Konkurs jest konkursem dla dzieci i młodzieży. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej uczestnikiem) może być osoba, który spełni wymogi niniejszego regulaminu.
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac w formie filmiku (czas trwania filmiku maksymalnie 2 minuty).
4. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, oraz zapewnia, że:
a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy
b. nie narusza praw autorskich osób trzecich
c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych
5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę:
– forma pracy – film nakręcony kamerą ( z dowolnego urządzenia elektronicznego) dostarczony do siedziby Organizatora na płycie CD/DVD.
6. Każda praca musi zawierać:

imię i nazwisko autora, wiek, dane kontaktowe

7. Prace konkursowe należy składać w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11.
8. Termin składania prac upływa w nieprzekraczalnym terminie 26.08.2016r.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu i nagrody.

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2.Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zgodność prac z tematem konkursu, pomysłowość, jakość nagrania, samodzielność wykonania.
3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
4. Jury przyzna za I, II i III miejsce nagrody.
5. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
6. O przyznanych nagrodach uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
7.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 29.08.2016r.(poniedziałek) o godz. 12.00 w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11.
8. Organizator nie zwracają zgłoszonych prac.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
3. Organizator zastrzegają sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zebranych prac do swojej działalności statutowej.
4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
5. Regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na portalach internetowych.
6. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

Gwarantowane nagrody za I, II, III miejsce!

Organizator:
Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress