Nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji”

0

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłasza nabór do Konkursu 1/2016 na przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

KONKURS 1/2016

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin naboru od 15.02.2016 r. do 08.03.2016 r.

I. Rodzaj realizowanych działań
Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/ grup nieformalnych/ samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.
Projekty muszą być zgodne z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego określonymi w Regulaminie.

II. Wysokość środków
Kwota wnioskowanego wsparcia nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 2500 zł. Alokacja środków finansowych w Konkursie 1/2016 na dofinansowanie Mikrodotacji to 155 800,00 zł.

III. Termin realizacji projektów w ramach Konkursu
– Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu 1/2016 to 15.04.2016 r.
– Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu 1/2016 to 30.06.2016 r.
– Termin złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektów w ramach Konkursu 1/2016 to 14 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu

IV. Kto może otrzymać wsparcie?
– Grupa nieformalna – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące teren woj. podlaskiego, zdolne do składania oświadczeń woli. Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.
– Grupa samopomocowa – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.
– Młoda organizacja pozarządowa – to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet (za ostanie 12 miesięcy poprzedzające dzień składania wniosku) takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.

V. Kryteria wyboru Wniosków
Ocena Wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych w Regulaminie:
I etap – Ocena formalna
II etap – Ocena zgodności Wniosku z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego
III etap – Ocena merytoryczna

VI. Termin i warunki składania Wniosków:
Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikiem (KRS, o ile dotyczy) należy złożyć w terminie od dnia 15.02.2016 r. do dnia 08.03.2016 r.
Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok

UWAGA!

W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych
Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.
Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji.
Dokumenty i Regulamin Konkursu można pobrać ze strony: http://www.fir.org.pl/?f=FIO 

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji w Biurze projektu oraz z Animatorami.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress