Nowy standard w przetargach na S61

0

Przetarg nieograniczony w nowej formule na projekt i budowę pierwszych 34,5 km drogi ekspresowej S61 na ziemi łomżyńskiej (woj. podlaskie) ogłosił dziś minister Andrzej Adamczyk. Po raz pierwszy przy ocenie ofert w takiej skali – 40 punktów na 100 możliwych – liczą się kryteria pozacenowe.
Przetarg obejmuje dwa odcinki drogi ekspresowej S61 na północ od Łomży: od węzła Kolno do Stawisk (16,4 km.) i od Stawisk do Szczuczyna (18 km). W ramach zadania powstanie m.in. kluczowy węzeł w Kolnie, do którego w przyszłości będzie podłączona planowana obwodnica Łomży, a także druga jezdnia istniejącej obwodnicy Stawisk. Z kolei przetarg na budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna jest już w toku.

W ślad za zmianami w Prawie zamówień publicznych, ogłoszenie zostanie opublikowane na stronach zamawiającego po 48 godzinach od wysłania ogłoszenia do Urzędu Publikacji UE.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – i to jest wynik prac działającej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa Rady Ekspertów – GDDKiA stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena – 60 pkt i kryteria pozacenowe – 40 pkt. W tych ostatnich mieszczą się:
1) Podkryterium jakościowe:
a) właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni – maksymalna liczba punktów – 9 pkt
b) równość podłużna nawierzchni – maksymalna liczba punktów – 8 pkt;

2) Podkryterium organizacyjne:
a) personel Wykonawcy – maksymalna liczba punktów –-6 pkt;
b) termin realizacji Kontraktu – maksymalna liczba punktów – 12 pkt (Wykonawca deklaruje o ile pełnych miesięcy szybciej wykona przedmiot zamówienia);

3) Podkryterium środowiskowe: zagospodarowanie gruntu rodzimego – maksymalna liczba punktów – 5 pkt;
Warto też dodać że GDDKiA jako inwestor wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Jednocześnie zamawiający ustalił minimalny termin realizacji, który wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia”.
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Podstawowe dane techniczne obu odcinków:
Przekrój drogi – 2 x 2
Szerokość pasa ruchu – 3,5 m
Szerokość pasów awaryjnych – 2,5 m
Szerokość pasa dzielącego – 5 m
Nawierzchnia – beton cementowy
Dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś

GDDKiA

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress