Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

0

Grajewo, dnia 08 stycznia 2021 r.

WG.683.4.1.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej jako Kpa),

zawiadamiam,

że Starosta Grajewski prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Gminę Radziłów na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego Nr 4/2020 z dnia 22.04.2020 r. (decyzja ostateczna dnia 09.06.2020 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej Nr 162524B w miejscowości Karwowo gmina Radziłów”, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 0011 Karwowo, gmina Radziłów, jako działka: nr 92/1 (powstała z podziału działki nr 92), stanowiącą uprzednio własność Pani Władysławy Czarnowskiej- nie żyje.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 Kpa, informuję, że Strony mają możliwość w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, uzyskać informacje na temat prowadzonego postępowania, uzupełnić materiał dowodowy oraz składać ewentualne dodatkowe pisemne wyjaśnienia i dokumenty.

Akta sprawy zostaną udostępnione do wglądu w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B pokój Nr 9 w godz. 730 – 1530.

W razie działania przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnika. Pełnomocnictwo do działania w imieniu strony powinno być udzielone na piśmie.

Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress