Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

0

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 21.01.2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I w km 0+096-1+090”

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) – obwieszcza się, że w dniu 17.01.2020 r.

na wniosek Piotra Żabickiego reprezentującego DROMOBUD sp. z o.o., ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/418, 15-111 Białystok na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I w km 0+096-1+090”

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:


Działki o nr ewidencyjnych
: 3125, 3222, 3221/4 obręb 0001 Grajewo, oraz części działek 3128/1, 3128/3, 3128/5 obręb 0001 Grajewo.

Działki ulegające podziałowi:

Obręb ewidencyjny 0001 Grajewo, jednostka ewidencyjna 200401_1 Grajewo :

Działka nr ewid. 3128/1 o pow. 1,03548 ha na działki:

a) 3128/6 o powierzchni 0,0156 ha b) 3128/7 o powierzchni 1,098 ha

Działka nr ewid. 3128/3 o pow. 0,3432 ha na działki:

a) 3128/8 o powierzchni 0,0563 ha b) 3128/9 o powierzchni 0,2869 ha

Działka nr ewid. 3128/5 o pow. 0,3366 ha na działki:

a) 3128/10 o powierzchni 0,0113 ha b) 3128/11 o powierzchni 0,3253 ha

Powyższe oznaczenia należy interpretować:


ppkt. a) – nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b) – nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Działki objęte czasowym zajęciem :

Obręb ewidencyjny 0001 Grajewo, jednostka ewidencyjna 200401_1 Grajewo :

o nr ewid. 3130/1, 3128/3 (po podziale 3128/9) i 3128/5 (po podziale 3128/11).

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530, tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress