OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

0

Grajewo, dnia 06.07.2020 r.

WA.6740.89.2020

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 06.07.2020 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)


Starosta Grajewski

zawiadamia, że na wniosek Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL”, ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo, w dniu 06.07.2020 r. została decyzja nr 157/2020 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę układu kogeneracyjnego zasilanego biogazem z fermentacji beztlenowej z Oczyszczalni Ścieków ze stacją suszenia osadu w Zakładzie Produkcji Mleczarskiej w Grajewie na działce nr 1917 w m. Grajewo.

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6B, pok. nr 23, 24, tel. 86 273 84 69, w godzinach 7:30-15:30,

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress