Rozstrzygnięcie konkursu NPP

0

Starostwo Powiatowe w Grajewie informuje, iż Zarząd Powiatu Grajewskiego podjął uchwałę nr 53/232/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu grajewskiego.

Do realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie wybrano Fundację Gołębie Serce z siedzibą w Rzeszowie, ul.Litewska 33B, 35-302 Rzeszów. Zlecenie realizacji zadania ww. organizacji nastąpi poprzez przydzielenie zadania w ten sposób, by organizacja udzielała nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz świadczyła nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w przeciętnym wymiarze 20 godzin tygodniowo, z uwzględnieniem zapisów art. 8 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.294) mówiącym, iż udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z2015 r. poz. 90). Lokalizację punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie określono Zarządzeniem Starosty Grajewskiego Nr 55/2019 z dnia 04.11.2019 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie grajewskim.

Fundacja Gołębie Serce będzie prowadzić punkt „mobilny”:

– w poniedziałki każdego miesiąca, w budynku Urzędu Gminy w Radziłowie,
Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w godzinach 8.00 -12.00,

– we wtorki każdego miesiąca w budynku Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn,
w godzinach 8.00 -12.00,

– w środy każdego miesiąca w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie,

gm. Grajewo, ul.Szkolna1, w godzinach 10.00 -14.00,

– w czwartki każdego miesiąca w budynku Urzędu Miasta w Rajgrodzie,
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w godzinach 8.00 -12.00,

– w piątki każdego miesiąca w budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszu,
ul. Piaskowa 13, 19-222 Wąsosz, w godzinach 8.00 -12.00.

Udzielenie dotacji celowej w/w Fundacji na realizację zadania w 2020 r nastąpi na podstawie zawartej umowy, w której określone zostaną pozostałe szczegółowe ustalenia wynikające z cytowanej we wstępie ustawy i przepisów wykonawczych.

Z up. Starosty

Antoni Milewski

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obywatelskich

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress