Szpital w Grajewie – podsumowanie działalności w 2020 r.

0

Początek roku to doskonała okazja do podsumowań oraz przypomnienia osiągnięć Szpitala w minionym roku. Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie oferując co raz większą liczbę świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta, zdołał znacznie pomniejszyć istniejącą stratę finansową. Rok 2020 zakończył dodatnim wynikiem finansowym, co napawa optymizmem na przyszłość.

Szpital Ogólny w Grajewie podjął szereg działań prowadzących do poprawy jakości świadczeń i sytuacji finansowej, na co najlepszym dowodem jest poniższy wykaz realizowanych inwestycji:

 • Termomodernizacja 5 budynków Szpitala Ogólnego w Grajewie”. To inwestycja, na którą szpitalowi przyznane zostało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 90 %. Przy czym wartość projektu wynosi 2 018 709,00 zł.

 • kompleksowa przebudowa budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego – projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 90 %. Całkowita wartość projektu: 4 512 681,00 zł.

 • wykonanie instalacji tlenowej, na którą szpital otrzymał środki z rezerwy celowej budżetu państwa. Wartość inwestycji: 500 000,00 zł,

Poniżej przedstawiamy inne niezwykle ważne fakty i wydarzenia minionego roku:

 1. Szpital zakupił w roku 2020 dwie karetki transportowe:
 • Opel Vivaro za 56 000,00 zł, sfinansowany ze środków własnych szpitala,

 • Volkswagen Transporter za 24 000,00 zł, sfinansowany ze środków z darowizn pieniężnych od lokalnych przedsiębiorców w kwocie 19 600,00 zł i ze środków własnych szpitala w kwocie 4 400,00

 1. Dostosował SOR do obecnie panujących standardów poprzez uczestnictwo w projekcie realizowanym przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe pod patronatem Ministerstwa Zdrowia pn.: „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”

 2. Szpital pozyskał środki finansowe w wysokości 2 000 000,00 zł z Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zakup i montaż tomografu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi pracowni komputerowej wraz z dostosowaniem pomieszczeń.

 3. Od 01-04-2020 roku w szpitalu wykonywane są badania gastroskopii bezpłatnie na skierowanie w ramach NFZ.

 4. Szpital przystąpił do Konkursu Ministerstwa Zdrowia „POLKARD” Wśród zgłoszonych 74 placówek zostało wybranych 35 w tym Szpital Ogólny w Grajewie. Głównym celem programu jest zapewnienie dostępu do najnowszych osiągnięć technologicznych i technicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia poprzez zakup aparatu USG z możliwością echokardiografii. Wartość zakupu sprzętu: 243 292,90 zł.

 5. Szpital wygrał konkurs i podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia dotyczącą „Programu Profilaktyki Chorób Odkleszczowych na terenie makroregionu wschodniego (woj. podlaskie, woj. lubelskie)” Wartość projektu: 866 000,00 zł.

 6. Szpital otrzymał darowiznę w postaci sprzętu do przeszczepów autogenicznych skóry (dermatom) od S.M. „Mlekpol” w Grajewie (wartość ok. 100 000,00 zł).

 7. Szpital pozyskał środki finansowe na zakup sprzętu do Poradni Okulistycznej na kwotę 85 040,00 zł, w tym 50 000,00 zł z budżetu Miasta Grajewo. Do Poradni tej zakupiono m.in.: tonometr bezkontaktowy z pachymetrem CT1P, lampa szczelinową, rzutnik ACP8EM;

 8. Szpital zwrócił się z wnioskiem o sfinansowanie zakupu ambulansu transportowego
  z wyposażeniem i otrzymał środki finansowe w kwocie
  500 000,00 zł ze środków
  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Ministerstwa Zdrowia.

 9. Szpital otrzymał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Ministerstwa Zdrowia o łącznej kwocie 1 700 000,00 zł na zakup cyfrowego stacjonarnego aparatu RTG i mobilnego cyfrowego aparatu RTG.

 10. Szpital otrzymał środki finansowe w kwocie 2 651 846,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup środków do walki z COVID-19 na realizację zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa.

 11. Od 01.12.2019 r. Szpital uczestniczy w programie pilotażowym „Standard żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

 12. Od 15.12.2019 r. Szpital realizuje program kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)

Dodatkowo Szpital Ogólny w Grajewie

 • uzyskał kontrakt na realizację świadczeń medycznych w Oddziale Kardiologicznym,

 • poszerzył ofertę poradni specjalistycznych finansowanych przez NFZ m.in. Poradni Chorób Wewnętrznych, Poradnię Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Gastroskopowej, Poradni Pediatrycznej (dla pacjentów po hospitalizacjach), Poradni Preluksacyjnej,

 • otrzymał akredytację Oddziału Chirurgii w kierunku kształcenia podyplomowego lekarzy. Szpital czyni starania na uzyskania podobnych akredytacji na innych Oddziałach,

 • zmienił formy realizacji części nierentownych świadczeń outsourcingowych na organizację zadań własnymi zasobami, dotyczy to m.in.: organizacji transportu medycznego, organizacji świadczeń z zakresu tomografii komputerowej, organizacji transportu niemedycznego, organizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji kardiologicznej na rzecz pacjentów z programu KOS-ZAWAŁ.

Ponadto poprzez organizację kampanii na rzecz Szpitala otrzymał darowizny pieniężne od przedsiębiorców oraz osób fizycznych na sumę ok. 400 000,00 zł, które przeznaczone zostały na zakup: aparatu do reanimacji LUKAS, wózków transportowych pacjentów, wózków anestezjologicznych, komory do transportu pacjentów zakaźnych, pomp do żywienia dojelitowego i infuzyjnych, ciśnieniomierzy, kardiomonitorów stacjonarnych i transportowych, ssaków stacjonarnych i transportowych, respiratorów transportowych, termometrów bezdotykowych, pulsoksymetrów napalcowych, środków ochrony indywidualnej.

Dodatkowo dzięki współpracy z fundacjami WOŚP, POLSAT, TVN, RUBIEŻ, Totalizator Sportowy otrzymał darowizny rzeczowe: łóżka, szafki przyłóżkowe, samochód osobowy oraz środki finansowe na zakup środków ochrony indywidualnej.

Ogromnym wsparciem jest też Fundacja na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego, która w minionym roku zakupiła i przekazała szpitalowi sprzęt o wartości 113 422,14 zł. Zakupiono videobronchoskop – wartość 70 200,00 zł, kardiomonitor z opcją kapnografu – wartość 20 412,00 zł, elektrokardiograf – 5 511,24 zł, cykloergometr z automatycznym pomiarem ciśnienia – wartość 17 298,90 zł.

Korzystając z okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować Wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji.

Warto podkreślić, iż szpital inwestuje w swoich pracowników zarówno medycznych jak
i administracyjnych poprzez zapewnienie im szkoleń, m. in. w zakresie terapii bólu ostrego, opieki kobiety w okresie laktacji, z zakresu standardu rachunków kosztów i inne.

Za nami wyjątkowy rok… Rok naznaczony pandemią.

Sytuacja szpitala była bardzo trudna. W związku z przedłużającym się remontem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego utworzono Oddziały tymczasowe, w których warunki pracy znacznie odbiegały od prawidłowych standardów. Skład osobowy w zakresie opieki lekarskiej uległ zmniejszeniu ze względu na sytuacje losowe (śmierć, choroby) i nawet aktywne poszukiwania dodatkowych specjalistów m.in. u Wojewody Podlaskiego i Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chorób Zakaźnych nie przyniosły efektu. Dodatkowo stan rzeczy uległ pogorszeniu na skutek nałożonej na Szpital decyzji o zwiększeniu ilości łóżek covidowych. Ostatecznie jednak sprostał zadaniu i w tak trudnych okolicznościach jako jeden z nielicznych Szpitali w Polsce zabezpieczył mieszkańców Powiatu Grajewskiego w pełny dostęp do opieki medycznej zarówno pacjentom covidowym, jak i niecovidowym.

Dziękujemy Dyrekcji Szpitala, całemu Personelowi Medycznemu, Pracownikom Administracyjnym i Obsługowym za ten rok, za prężność działania, za to, że nie poddaliście się w trudnych chwilach związanych z pandemią i nie tylko.

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Grajewskiego, Szpital Ogólny w Grajewie istnieje dla Was, robi wszystko aby Wam pomagać i chce stawać się dla Was co raz lepszy.

Jesteśmy przekonani, iż rok 2021 będzie jeszcze lepszy. I będziemy mieli jeszcze więcej powodów do dumy.

A już wiemy, że szpital planuje zakup rezonansu magnetycznego, zakup sprzętu do pracowni endoskopii (kolonoskop i gastroskop), a także remonty oddziałów: chirurgii, rehabilitacji, dziecięcego, sterylizatorni i laboratorium.

Oby się udało! Tego z całego serca życzymy Wam i sobie!

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
x