ZAWIADOMIENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

0

WA.6740.15.4.2020

ZAWIADOMIENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 21.07.2020r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w miejscowości Klimaszewnica”.

Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Wójta Gminy Radziłów Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów – Starosta Grajewski wydał w dniu 21.07.2020 r. decyzję nr 6/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w miejscowości Klimaszewnica”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Radziłów. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

Działki o nr ewidencyjnych : 1015/1, 1022, 1018 obręb 0013 Klimaszewnica oraz części działek: 130/2, 130/3, 129/1, 128/2, 75/2, 74/2, 73/2, 73/1, 72/3, 121/6, 120/3, 69/4, 119/1, 119/2, 116, 117, 73/15, 73/16, 121/5 obręb 0013 Klimaszewnica.

Działki ulegające podziałowi:

Obręb ewidencyjny 0013 Klimaszewnica, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów:

Działka nr ewid. 69/4 o pow. 0,3840 ha na działki:

a) 69/7 o powierzchni 0,0012 ha b) 69/8 o powierzchni 0,3828 ha

Działka nr ewid. 72/3 o pow. 0,8452 ha na działki:

a) 72/8 o powierzchni 0,0012 ha b) 72/9 o powierzchni 0,8440 ha

Działka nr ewid. 73/1 o pow. 0,5179 ha na działki:

a) 73/21 o powierzchni 0,0038 ha b) 73/22 o powierzchni 0,5141 ha

Działka nr ewid. 73/2 o pow. 0,1771 ha na działki:

a) 73/23 o powierzchni 0,0014 ha b) 73/24 o powierzchni 0,1757 ha

Działka nr ewid. 74/2 o pow. 0,2822 ha na działki:

a) 74/5 o powierzchni 0,0016 ha b) 74/6 o powierzchni 0,2806 ha

1/2

Działka nr ewid. 75/2 o pow. 0,2602 ha na działki:

a) 75/5 o powierzchni 0,0008 ha b) 75/6 o powierzchni 0,2594 ha

Działka nr ewid. 116 o pow. 0,4276 ha na działki:

a) 116/1 o powierzchni 0,0012 ha b) 116/2 o powierzchni 0,4264 ha

Działka nr ewid. 117 o pow. 1,1326 ha na działki:

a) 117/1 o powierzchni 0,0114 ha b) 117/2 o powierzchni 1,1212 ha

Działka nr ewid. 119/1 o pow. 0,0128 ha na działki:

a) 11/9/3 o powierzchni 0,0007 ha b) 119/4 o powierzchni 0,0121 ha

Działka nr ewid. 119/2 o pow. 0,0574 ha na działki:

a) 119/5 o powierzchni 0,0012 ha b) 119/6 o powierzchni 0,0562 ha

Działka nr ewid. 120/3 o pow. 0,1088 ha na działki:

a) 120/4 o powierzchni 0,0001 ha b) 120/6 o powierzchni 0,1070 ha
c) 120/5 o powierzchni 0,0012 ha

Działka nr ewid. 121/6 o pow. 0,5852 ha na działki:

a) 121/8 o powierzchni 0,0007 ha b) 121/9 o powierzchni 0,5845 ha

Działka nr ewid. 128/2 o pow. 0,1432 ha na działki:

a) 128/3 o powierzchni 0,0003 ha b) 128/4 o powierzchni 0,1429 ha

Działka nr ewid. 129/1 o pow. 0,0972 ha na działki:

a) 129/3 o powierzchni 0,0008 ha b) 129/4 o powierzchni 0,0964 ha

Działka nr ewid. 130/2 o pow. 0,1565 ha na działki:

a) 130/6 o powierzchni 0,0004 ha b) 130/7 o powierzchni 0,1561 ha

Działka nr ewid. 130/3 o pow. 0,0992 ha na działki:

a) 130/4 o powierzchni 0,0004 ha b) 130/5 o powierzchni 0,0988 ha

Działki objęte czasowym zajęciem :

Obręb ewidencyjny 0013 Klimaszewnica , jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów :

o nr ewid. 73/15, 73/16, 121/5.

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) i c) – nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,

ppkt. b) – nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256, ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24, tel. (086) 273-84-70.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress