Zmiany w nowym roku szkolnym

0
Od nowego roku szkolnego wchodzą w życie zmiany w systemie edukacji. Pierwszy rocznik uczniów w VII klasach szkół podstawowych, wygaszanie gimnazjów, szkoły branżowe – to między innymi od września czeka polskich uczniów.
1. Nowy ustrój szkolny Dotychczasowy system, który składał się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej szkoły zawodowej i szkół policealnych, będzie stopniowo przekształcany. Docelowo nowy system będzie obejmować 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę branżową II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz szkołę policealną.
2. Wygaszanie gimnazjów Wiosną nie przeprowadzono rekrutacji do I klas gimnazjalnych – tak rozpoczęło się wygaszanie działalności tego rodzaju placówek. Uczniowie, którzy skończyli w czerwcu VI klasę szkoły podstawowej, we wrześniu zamiast rozpocząć naukę w gimnazjum, idą do VII klasy. Rok później rozpoczną naukę w klasie VIII, po której zakończeniu będą pisać egzamin ósmoklasisty.
3. VII klasa Do nowej, VII klasy szkoły podstawowej wraz z uczniami z dotychczasowej VI klasy trafią uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymali promocji do II klasy gimnazjum. Zostaną skierowani do obwodowej szkoły podstawowej właściwej dla ich miejsca zamieszkania, ale jeśli rodzice wybiorą inną szkołę, uczeń będzie mógł do niej uczęszczać – pod warunkiem, że będą w niej wolne miejsca.
4. Nowa legitymacja dla siódmoklasistów Uczeń VII klasy szkoły podstawowej otrzyma nową legitymację szkolną na dotychczas obowiązującym druku. Jest to związane z tym, że na druku jest tylko sześć miejsc na pieczątkę szkoły potwierdzającą termin ważności dokumentu.
5. Nowa podstawa programowa Do 8-letniej szkoły podstawowej została przygotowana nowa podstawa programowa. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania w pracy z uczniami wszystkich treści zawartych w podstawie, a programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne. Jako pierwsi – od września tego roku – według nowej podstawy będą się uczyć dzieci i młodzież z klas I, IV i VII szkół podstawowych. Gimnazjum w domu seniora, podstawówka bez uczniów.  Tak jak dotychczas, w klasach I-III będzie prowadzona edukacja wczesnoszkolna. Od I klasy uczniowie będą się także uczyć języka obcego.
6. Nauczanie przedmiotowe W IV klasie rozpocznie się nauczanie przedmiotowe. Uczniowie będą mieli język polski, język obcy nowożytny, matematykę, informatykę, historię, przyrodę, muzykę, plastykę, technikę i wychowanie fizyczne. Naukę prawie wszystkich tych przedmiotów będą kontynuować do końca szkoły podstawowej, przy czym w IV klasie na lekcjach historii nie będzie kursu przedstawiającego chronologicznie dzieje, ale wprowadzenie do nauki przedmiotu przez poznanie sylwetek wybitnych postaci. Od V klasy w miejsce przyrody zostaną wprowadzone geografia i biologia. W klasie VII dojdą kolejne przedmioty – drugi język obcy, chemia i fizyka, a w klasie VIII także wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa. Zajęcia z techniki uczniowie będą mieli do VI klasy włącznie, a z muzyki i plastyki – do VII klasy włącznie.
7. Bezpłatne podręczniki W roku szkolnym 2017/2018 będzie kontynuowany program bezpłatnych – z punktu widzenia rodziców – podręczników. Należące do szkoły książki, kupowane z dotacji z budżetu państwa, będą użyczane uczniom. Mają służyć co najmniej trzem rocznikom. W tym roku zupełnie nowe podręczniki otrzymają uczniowie klas I, IV i VII szkół podstawowych, których w pierwszej kolejności obejmie nowa podstawa programowa, oraz uczniowie klas VI i III gimnazjów, którzy nie byli objęci programem w latach wcześniejszych. Wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów dostaną nowe ćwiczenia, kupione specjalnie dla nich przez szkoły. W nowym roku szkolnym – po trzech latach edukacji, podczas których uczniowie I klas szkół podstawowych uczyli się głównie z przygotowanego na zlecenie MEN podręcznika „Nasz elementarz” – znów szkoły mają możliwość wyboru podręcznika dla pierwszaków spośród wszystkich oferowanych na rynku. Uczniowie klas II i III nadal będą się uczyć z przygotowanego przez MEN podręcznika „Nasza szkoła”.
8. Egzamin gimnazjalisty Uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w II i III klasach gimnazjów, będą się w nich uczyć na dotychczasowych zasadach, zgodnie z obowiązującą w gimnazjach podstawą programową. Na koniec nauki w tym typie szkoły będą zdawać, tak jak dotychczas, egzamin gimnazjalisty. Zalewska: Szkoły gotowe na uczniów.
9. Oddziały dwujęzyczne W części szkół podstawowych od września w klasach VII (docelowo w klasach VII i VIII) będą funkcjonować oddziały dwujęzyczne, które wcześniej działały dopiero w gimnazjum. Warunkiem przyjęcia do klasy dwujęzycznej jest uzyskanie pozytywnego wyniku na sprawdzianie predyspozycji językowych. W pierwszej kolejności do takiej klasy przyjmowani są uczniowie danej szkoły.
10. Szkoły branżowe We wrześniu tego roku w miejsce zasadniczych szkół zawodowych pojawią się trzyletnie szkoły branżowe I stopnia.
11. Zmiany w przedszkolach Początek nowego roku szkolnego to także zmiany w przedszkolach. Od 1 września prawo do wychowania przedszkolnego otrzymają dzieci 3-letnie. Przyznanie tego prawa oznacza, że jeśli rodzice dziecka w tym wieku chcą, by korzystało ono z przedszkola, to samorząd musi im tę możliwość zapewnić, niekoniecznie jednak w tej placówce, którą rodzice wybrali. Wcześniej prawo do wychowania przedszkolnego przyznano dzieciom starszym: 4-, 5- i 6-letnim.
12. Zniesienie opłat dla rodziców 6-latków Od nowego roku szkolnego rodzice 6-latków w edukacji przedszkolnej nie będą musieli wnosić opłat za pobyt dziecka w placówce. Rodzice będą opłacać jedynie wyżywienie dziecka. Związane jest to z objęciem tej grupy dzieci subwencją oświatową, tak jak dzieci uczących się w szkołach.
13. Darmowa komunikacja .
Autor: azb//now / Źródło: PAP (http://www.tvn24.pl)
Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress