I Memoriał Siatkarski im. Jarosława Augustowskiego w Szczuczynie – REGULAMIN

0

 

 

REGULAMIN

I Memoriał Siatkarski im. Jarosława Augustowskiego

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczuczyn

I. Cel turnieju

1. Popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym

2. Podnoszenie sprawności fizycznej

3. Integracja społeczna

4. Rywalizacja w duchu fair play.

II. Patronat

1. Burmistrz Miasta i Gminy Szczuczyn

III. Organizator

1. Urząd Miejski w Szczuczynie BCK Miejski Dom Kultury i Sportu z siedzibą przy ul. Łomżyńskiej 11, 19-230 Szczuczyn

IV. Miejsce i termin

1. Hala sportowa Publicznego Gimnazjum przy ul. Nadstawnej w Szczuczynie w dniu 26 marca 2017r. godz. 10:00

V. Uczestnicy

1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie drużyny na adres BCK Miejski Dom Kultury i Sportu w Szczuczynie ul. Łomżyńska 11 e-mail mdkszczuczyn@poczta.onet.pl do 21.03.2017 r.

2. W turnieju może brać udział dowolna liczba drużyn.

3. W turnieju mogą brać udział zespoły męskie złożone maksymalnie z 10 osób.

4. W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania sportu.

5. W turnieju mogą brać udział drużyny w których zawodnicy urodzenie są w 1987 r i starsi.

6. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.

7. Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu powoduje dyskwalifikację drużyny.

8. W turnieju nie mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni w PZPS.

VI. Program turnieju:

-9:00 – 9:30 Otwarcie szatni

– 9:40 odprawa kapitanów

– 9.50 otwarcie turnieju

-10,00 – 16:00 mecze turniejowe

– 16:00 – 16:20 wręczenie nagród i zakończenie turnieju

– Program może ulec zmianie

VII. Rozgrywki

1. Mecze odbywają się zgodnie z przepisami PZPS

2. Mecze sędziują sędziowie wyznaczeni przez organizatora

3. System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych drużyn.

4. Mecze w fazie grupowej rozgrywane będą do dwóch wygranych setów (do 25 pkt), a ewentualny tie-brek do 15 pkt.

5. Mecze w fazie pucharowej rozgrywane będą do trzech wygranych setów (do 25 pkt), a ewentualny tie-brek do 15 pkt.

6. Mecz o trzecie miejsce i finał rozgrywane będą do trzech wygranych setów (do 25 pkt), a ewentualny tie-brek do 15 pkt.

7. Za zwycięstwo 2:0 drużyna otrzymuje 3 pkt, za przegraną 0 pkt.

8. Za zwycięstwo 2:1 drużyna otrzymuje 2 pkt, a przegrana 1 pkt.

9. O kolejności w tabeli grup decydują kolejno duże punkty, małe punkty, pojedynek bezpośredni.

10. Przy małej ilości zgłoszonych drużyn turniej rozgrywany będzie systemem każdy z każdym (mecze rozgrywane będą do 3 wygranych setów- set do 25pkt,tie-break do 15 pkt).

VIII. Ustalenia organizacyjne

1. Organizator powołał zespół organizacyjny, który w jego imieniu będzie czuwał nad właściwą organizacją oraz przebiegiem zawodów.

2. Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NW na okres zawodów. Drużyny winne dokonać ubezpieczenia zawodników we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach. 5. Zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe.

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu podczas turnieju, nie zastosowanie się do tego punkt jest jednoznaczne z wykluczeniem zespołu z turnieju bez prawa jakichkolwiek roszczeń.

7. Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosić będą zespoły do nich przydzielone.

8. Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danych w celach marketingowych.

IX. Nagrody

1.Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymują puchary i dyplomy.

2. Najlepszy zawodnik turnieju zostanie nagrodzony statuetką.

X. Obowiązki drużyn i zawodników

1. Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu;

2. Drużynę obowiązuje posiadanie jednolitych strojów z numerami i obuwie sportowe;

3. Drużyna musi posiadać kapitana lub trenera.

4. Każdy zawodnik ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń sędziów;

5. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji „fair play”;

6. W sytuacjach spornych tylko kapitan ma możliwość wyjaśniania interpretacji sędziego;

7. zawodnicy muszą stosować się do postanowień zawartych w komunikatach organizacyjnych oraz podanych na odprawie technicznej oraz innych postanowień dotyczących min. organizacji zaplecza, szatni, trybun, miejsc wydzielonych, organizacji uroczystości otwarcia i zakończenia zawodów i ogłoszenia wyników.

XI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych związanych z organizacją i przebiegiem turnieju.
  2. Organizator zapewnia posiłek wszystkim zawodników uczestniczących w turnieju.

3. Szczegółowe informacje można uzyskać -Janusz Marcinkiewicz tel. 606 651 243.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress