Konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych

0

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

o tematyce Olimpiady Sportowej Osób Niepełnosprawnych.

  1. Organizatorzy.

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Grajewie i w Szczuczynie.

  1. Cele konkursu.

1. Upowszechnienie idei olimpijskiej, zainteresowanie osób niepełnosprawnych XXXII Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 2021,

2. Promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku osób niepełnosprawnych.

  1. Założenia organizacyjne.

1. Konkurs kierowany jest do osób niepełnosprwnych.

2. Prace plastyczne muszą być wykonane zgodnie z tematem konkursu.

3. Organizatorzy przewidują zorganizowanie 3 konkursów:

Wykonanie pracy dowolną techniką na temat: “Osoby niepełnosprawne w Igrzyskach Olimpijskich”.

– Wykonanie maskotki olimpijskiej dowolną techniką.

– Wykonanie pucharu olimpijskiego dowolną techniką.

4. Prace należy dostarczyć do filii Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczuczynie
ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn w dowolny sposób (osobiście, przez osobę trzecią bądź przesłać na adres placówki wraz z niezbędnymi załącznikami tj. podpisana zgoda
na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełniona karta uczestnictwa).

5. Prace konkursowe należy wykonać w dowolnej technice oraz dowolnej wielkości.

6. Zgłoszenie prac konkursowych następuje w momencie dostarczenia pracy, co jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. Prace plastyczne można dostarczać do dnia 14 czerwca 2021 r. do godziny 15.00

  1. Kryteria oceny prac.

1.Oceny prac konkursu dokona komisja, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów oraz pracownicy Biblioteki Centrum Kultury w Szczuczynie.

2. Komisja oceniać będzie:

– zgodność pracy z tematyką konkursu,

– kreatywność i pomysłowość.

  1. Ogłoszenie wyników.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 czerwca 2021 r. w siedzibie BCK w Szczuczynie.

2. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatorów oraz fb.

3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tekst jedn.: Dz.U.2019.1781).

  1. Nagrody.

1. Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

2. Osoby wyróznione (po 3 wyróżnienia w każdym konkursie) otrzymają nagrody rzeczowe.

3. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymają nagrody rzeczowe.

4. Wszystkie prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na regionalnych portalach internetowych oraz stronie internetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie i w Szczuczynie https://wtzgrajewo.pl/, stronie fb WTZ w Grajewie https://www.facebook.com/wtzgrajewo oraz na wystawie w Bibliotece Centrum Kultury w Szczuczynie.

  1. Postanowienia końcowe.

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że przystępujący jest autorem wykonanej pracy.

2. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych w zakresie konicznym do prawidłowego przeprowadzenia akcji oraz ogłoszenia jej wyników.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego wykorzystania przygotowanych przez uczestników prac.

4. Uczestnik zrzeka się wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora.

5. Uczestnik konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w zgłoszonej przez siebie pracy.

Regulamin

RODO

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress