Nieodpłatna pomoc prawna

0

Wraz z początkiem 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana obywatelom według nowych przepisów. Do darmowych porad prawnych dołączy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W szczególności chodzi tu o porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Poradnictwo obywatelskie ma pomóc
w poruszaniu się w systemie przepisów prawnych, w tym ułatwić osobom, które uzyskały poradę, a mogą mieć trudności ze zrozumieniem skomplikowanego języka prawniczego i wykorzystaniem uzyskanej wiedzy.

Zgodnie z ustawą   z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r., poz.2030 z późn. zm.), na terenie powiatu grajewskiego uruchomiono 2 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej tj.:

 1. Punkt w Grajewie zlokalizowany w  budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 74 C obsługiwany przez prawników wyłonionych przez Okręgowe Rady Adwokatów i Radców Prawnych, czynny od poniedziałku do piątku  (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00-12.00.

 2. Punkt mobilny (po jednym dniu w tygodniu na terenie każdej gminy za wyjątkiem dni
     ustawowo wolnych od pracy); obsługują prawnicy wyłonieni przez Fundację Honeste
     Vivere z siedzibą w Warszawie oraz Fundację Togatus  Pro Bono z siedzibą w Olsztynie:

–  poniedziałek, w budynku Urzędu Gminy w Radziłowie, Plac 500-lecia 14,
      19-213   Radziłów, w godzinach 8.00 -12.00,

–    wtorek, w budynku Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
      w Szczuczynie,  ul. Szczuki 1, 19-230  Szczuczyn, w godzinach 8.00 -12.00,
–    środa w  budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie gm. Grajewo,
      ul.Szkolna1, w godzinach 10.00 -14.00,

–    czwartek w budynku Urzędu Miasta w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32,
      19-206 Rajgród, w godzinach 8.00 -12.00,

– piątek w budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, ul. Piaskowa 1,
      19-222 Wąsosz,  w godzinach 8.00 -12.00.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby, które  spełniają warunki określone
w w/w ustawie. Zgodnie z ustawą  nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)
  i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego oświadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
   o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
 • kobietom w ciąży,
 • osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika.

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Grajewskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (86)  273 84 60.

Załącznik

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress