Janusz Marcinkiewicz- członkiem Zarządu Powiatu Grajewskiego

1

Janusz Marcinkiewicz  zastąpił w Radzie Powiatu zmarłego Jarosława Augustowskiego. Do Rady Powiatu dostał się z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Janusz Marian Marcinkiewicz ma 53 lata, urodził się, wychował i mieszka w Szczuczynie. Dla niemal wszystkich znany jest jako „Maciek”. Jest absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku ukończył studia magisterskie na wydziale Pedagogiki i Psychologii, na kierunku Kulturoznawstwo. Od 25 lat pełni funkcję dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie. Do roku 2013, przez 26 lat pełnił funkcję Prezesa Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Wissa Szczuczyn. Janusz Marcinkiewicz jest także pełnomocnikiem Burmistrza Szczuczyna ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, jest Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego. Posiada również sporą praktykę samorządową- w przeszłości był już Radym Powiatu Grajewskiego III i IV kadencji. Prywatnie jest szczęśliwym mężem, ojcem, a także dziadkiem. Jest osobą aktywną, pasjonuje się sportem głównie piłką nożną. Chętnie angażuje się w realizację ambitnych celów służących poprawie jakości życia lokalnej społeczności.

Jak nam powiedział p. Marcinkiewicz: „Dużym problemem w naszym powiecie jest brak pracy, szczególnie dla osób młodych wykształconych. Dzięki prawidłowej współpracy samorządu powiatu i naszej gminy udało się wiele osiągnąć. To zobowiązuje do planowania i realizowania kolejnych inwestycji mających na celu poprawę życia mieszkańców naszej małej ojczyzny. Uważam, że mogę jeszcze wiele dla tej idei zrobić.”

Do głównych zadań, którymi chciałby się zająć jako radny powiatu będą należeć:
I. Oświata, kultura, rekreacja, wypoczynek
1. Dalszy rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego będący odpowiedzią na szybko zmieniającą się sytuacje
gospodarczą i społeczna.
2. Podnoszenie jakości kształcenia jako najlepszy sposób na zapewnienie nowych perspektyw zawodowych i ograniczenie bezrobocia.
3. Dokończenie modernizacji wszystkich placówek oświatowych.
4. Aktywna współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz sportu, rekreacji, turystyki i agroturystyki.
II. Przeciwdziałanie bezrobociu
1. Jak najłatwiejszy dostęp bezrobotnych do zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
2. Maksymalne wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych.
3. Wykorzystanie potencjału gospodarczego Powiatu dla tworzenia nowych miejsc pracy.
III. Ochrona zdrowia. Pomoc społeczna
1. Dalsze rozszerzanie oferty i jakości świadczonych usług. Doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny.
2. Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej.
3. Rehabilitacja społeczna jako sposób na
pomoc dla najbardziej potrzebujących i doświadczonych przez los.
IV. Bezpieczeństwo publiczne
1. Współpraca przy realizacji programu profilaktycznego w celu ochrony młodzieży przed patologiami i uzależnieniami.
2. Pomoc finansowa dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
V. Drogi
1. Kontynuacja dobrych praktyk współpracy z gminami we wspólnej realizacji inwestycji drogowych poprawiających komfort i bezpieczeństwo dróg powiatowych.
2. Pozyskiwanie środków europejskich na budowę dróg.
VI. Rolnictwo i ochrona środowisko
1. Promocja inwestycji służących ochronie środowiska.
2. Wspieranie rolników w wykorzystywaniu funduszy europejskich.
3. Edukacja ekologiczna.
VII. Współpraca z gminami, stowarzyszeniami, organizacjami, promocja powiatu
1. Rzeczowa współpraca z gminami przy rozwiązywaniu problemów o charakterze ponadgminnym.
2. Wspólna realizacja imprez, uroczystości, świat integrujących społeczność Powiatu

Udostępnij:

Jeden komentarz

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress