Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

0

Grajewo, 14.07.2021 r.

Starostwo Powiatowe

w Grajewie

19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6B

WR.6222.2.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY GRAJEWSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ „MLEKPOL” W GRAJEWIE ODDZIAŁOWI ZAKŁAD PRODUKCJI MLECZARSKIEJ W GRAJEWIE

Na podstawie art. 218 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) i art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Starosta Grajewski informuje, że w dniu 27.05.2021 roku wszczęto na wniosek (uzupełniony w dniach: 02.06.2021 r., 04.06.2021 r., 11.06.2021 r., 13.07.2021 r.) postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia zintegrowanego Starosty Grajewskiego z dnia 04.12.2014 roku Nr WR.6222.3.2014 oraz wydania nowego pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania ponad 200 ton mleka na dobę dla Oddziału Zakład Produkcji Mleczarskiej w Grajewie przy ul. Elewatorskiej 13. Zawiadamia się, że organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Grajewski. Z przedłożonym wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 25), w godzinach urzędowania 730-1530.

Uwagi i wnioski można składać:

  1. w formie pisemnej na adres – Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo,

  2. ustnie do protokołu,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262),

w terminie 30 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. do dnia 13.08.2021 roku.

Z up. Starosty

Mariola Grużewska

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
x