Obwieszczenie

0

WA.6740.68.4.2018  

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 16.11.2018 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”.

Zgodnie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Powiatu Grajewskiego, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, działającego w imieniu Powiatu Grajewskiego, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo z dnia 04.09.2018 r. – Starosta Grajewski wydał w dniu 16.11.2018 r. decyzję nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”.

 

     Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

Działki ulegające podziałowi:

 1. Obręb ewidencyjny Boczki-Świdrowo, jednostka ewidencyjna Grajewo:

 

Działka nr ewidencyjny 51 o powierzchni 1,4000 ha na działki:

 1. a) 51/1 o powierzchni 0,0174 ha b) 51/2 o powierzchni 1,38 ha

 

Działka nr ewidencyjny 52 o powierzchni 0,1300 ha na działki:

 1. a) 52/1 o powierzchni 0,0065 ha b) 52/2 o powierzchni 0,12 ha

 

Działka nr ewidencyjny 61 o powierzchni 7,4100 ha na działki:

 1. a) 61/1 o powierzchni 0,1308 ha b) 61/2 o powierzchni 7,28 ha

 

Działka nr ewidencyjny 62 o powierzchni 0,1000 ha na działki:

 1. a) 62/1 o powierzchni 0,0172 ha b) 62/2 o powierzchni 0,08 ha

 

Działka nr ewidencyjny 63/2 o powierzchni 0,2800 ha na działki:

 1. a) 63/3 o powierzchni 0,0039 ha b) 63/4 o powierzchni 0,28 ha

 

Działka nr ewidencyjny 72 o powierzchni 0,6900 ha na działki:

 1. a) 72/1 o powierzchni 0,0011 ha b) 72/2 o powierzchni 0,69 ha

 

Działka nr ewidencyjny 74 o powierzchni 0,5500 ha na działki:

 1. a) 74/1 o powierzchni 0,0003 ha b) 74/2 o powierzchni 0,55 ha

 

Działka nr ewidencyjny 83 o powierzchni 0,5200 ha na działki:

 1. a) 83/1 o powierzchni 0,0007 ha b) 83/2 o powierzchni 0,52 ha

Działka nr ewidencyjny 84 o powierzchni 0,9200 ha na działki:

 1. a) 84/1 o powierzchni 0,0047 ha b) 84/2 o powierzchni 0,92 ha

 

Działka nr ewidencyjny 85 o powierzchni 0,8100 ha na działki:

 1. a) 85/1 o powierzchni 0,0061 ha b) 85/2 o powierzchni 0,80 ha

 

Działka nr ewidencyjny 86 o powierzchni 0,3900 ha na działki:

 1. a) 86/1 o powierzchni 0,0030 ha b) 86/2 o powierzchni 0,39 ha

 

Działka nr ewidencyjny 87 o powierzchni 0,6800 ha na działki:

 1. a) 87/1 o powierzchni 0,0036 ha b) 87/2 o powierzchni 0,68 ha

 

Działka nr ewidencyjny 88 o powierzchni 1,0600 ha na działki:

 1. a) 88/1 o powierzchni 0,0147 ha c) 88/2 o powierzchni 0,0105 ha
 2. b) 88/3 o powierzchni 1,03 ha

 

Działka nr ewidencyjny 108 o powierzchni 8,6900 ha na działki:

 1. a) 108/1 o powierzchni 0,0058 ha b) 108/2 o powierzchni 8,68 ha

 

Działka nr ewidencyjny 113 o powierzchni 0,6300 ha na działki:

 1. a) 113/1 o powierzchni 0,0005 ha b) 113/2 o powierzchni 0,63 ha

 

Działka nr ewidencyjny 114 o powierzchni 0,7900 ha na działki:

 1. a) 114/1 o powierzchni 0,0009 ha b) 114/2 o powierzchni 0,79 ha

 

Działka nr ewidencyjny 115 o powierzchni 0,4500 ha na działki:

 1. a) 115/1 o powierzchni 0,0011 ha b) 115/2 o powierzchni 0,45 ha

 

Działka nr ewidencyjny 116 o powierzchni 0,3700 ha na działki:

 1. a) 116/1 o powierzchni 0,0021 ha b) 116/2 o powierzchni 0,37 ha

 

Działka nr ewidencyjny 117 o powierzchni 0,2900 ha na działki:

 1. a) 117/1 o powierzchni 0,0002 ha c) 117/2 o powierzchni 0,0003 ha
 2. b) 117/3 o powierzchni 0,29 ha

 

Działka nr ewidencyjny 118 o powierzchni 0,4700 ha na działki:

 1. a) 118/1 o powierzchni 0,0002 ha b) 118/2 o powierzchni 0,47 ha

 

Działka nr ewidencyjny 119 o powierzchni 0,2000 ha na działki:

 1. a) 119/1 o powierzchni 0,0004 ha b) 119/2 o powierzchni 0,20 ha

 

Działka nr ewidencyjny 123 o powierzchni 0,3400 ha na działki:

 1. a) 123/1 o powierzchni 0,0004 ha b) 123/2 o powierzchni 0,34 ha

 

Działka nr ewidencyjny 124 o powierzchni 0,9200 ha na działki:

 1. a) 124/1 o powierzchni 0,0004 ha b) 124/2 o powierzchni 0,92 ha

 

Działka nr ewidencyjny 130/2 o powierzchni 1,8200 ha na działki:

 1. a) 130/3 o powierzchni 0,0013 ha b) 130/4 o powierzchni 1,82 ha

 

Działka nr ewidencyjny 131 o powierzchni 5,2700 ha na działki:

 1. a) 131/1 o powierzchni 0,0012 ha c) 131/2 o powierzchni 0,0147 ha
 2. b) 131/3 o powierzchni 5,25 ha

 

 1. Obręb ewidencyjny Wierzbowo, jednostka ewidencyjna Grajewo:

 

Działka nr ewidencyjny 27 o powierzchni 1,6000 ha na działki:

 1. a) 27/1 o powierzchni 0,0311 ha b) 27/1 o powierzchni 1,57 ha

 

Działka nr ewidencyjny 28 o powierzchni 1,6500 ha na działki:

 1. a) 28/1 o powierzchni 0,0314 ha b) 28/2 o powierzchni 1,62 ha

 

Działka nr ewidencyjny 33 o powierzchni 1,1900 ha na działki:

 1. a) 33/1 o powierzchni 0,1030 ha b) 33/2 o powierzchni 1,09 ha

 

Działka nr ewidencyjny 36 o powierzchni 8,3100 ha na działki:

 1. a) 36/1 o powierzchni 0,0479 ha b) 36/2 o powierzchni 8,26 ha

 

Działka nr ewidencyjny 58 o powierzchni 2,3000 ha na działki:

 1. a) 58/1 o powierzchni 0,0372 ha b) 58/2 o powierzchni 2,26 ha

 

Działka nr ewidencyjny 59/1 o powierzchni 0,4300 ha na działki:

 1. a) 59/6 o powierzchni 0,0150 ha b) 59/7 o powierzchni 0,41 ha

 

Działka nr ewidencyjny 59/2 o powierzchni 0,1000 ha na działki:

 1. a) 59/8 o powierzchni 0,0065 ha b) 59/9 o powierzchni 0,09 ha

 

Działka nr ewidencyjny 59/4 o powierzchni 0,0294 ha na działki:

 1. a) 59/10 o powierzchni 0,0280 ha b) 59/11 o powierzchni 0,0014 ha

 

Działka nr ewidencyjny 59/5 o powierzchni 0,2279 ha na działki:

 1. a) 59/12 o powierzchni 0,0130 ha b) 59/13 o powierzchni 0,2149 ha

 

Działka nr ewidencyjny 84 o powierzchni 0,1600 ha na działki:

 1. a) 84/1 o powierzchni 0,0004 ha b) 84/2 o powierzchni 0,16 ha

 

Działka nr ewidencyjny 85 o powierzchni 0,1300 ha na działki:

 1. a) 85/1 o powierzchni 0,0032 ha b) 85/2 o powierzchni 0,13 ha

 

Działka nr ewidencyjny 86 o powierzchni 0,1300 ha na działki:

 1. a) 86/1 o powierzchni 0,0041 ha b) 86/2 o powierzchni 0,13 ha

 

Działka nr ewidencyjny 87 o powierzchni 0,5200 ha na działki:

 1. a) 87/1 o powierzchni 0,0797 ha b) 87/2 o powierzchni 0,44 ha     

 

Działka nr ewidencyjny 95 o powierzchni 0,1200 ha na działki:

 1. a) 95/1 o powierzchni 0,0003 ha b) 95/2 o powierzchni 0,12 ha

 

Działka nr ewidencyjny 96 o powierzchni 0,0900 ha na działki:

 1. a) 96/1 o powierzchni 0,0003 ha b) 96/2 o powierzchni 0,09 ha

 

Działka nr ewidencyjny 97 o powierzchni 0,0700 ha na działki:

 1. a) 97/1 o powierzchni 0,0003 ha b) 97/2 o powierzchni 0,07 ha

 

Działka nr ewidencyjny 98 o powierzchni 0,1700 ha na działki:

 1. a) 98/1 o powierzchni 0,0011 ha b) 98/2 o powierzchni 0,17 ha

Działka nr ewidencyjny 99 o powierzchni 0,0500 ha na działki:

 1. a) 99/1 o powierzchni 0,0004 ha b) 99/2 o powierzchni 0,05 ha

 

Działka nr ewidencyjny 100 o powierzchni 0,0800 ha na działki:

 1. a) 100/1 o powierzchni 0,0007 ha b) 100/2 o powierzchni 0,08 ha

 

Działka nr ewidencyjny 101 o powierzchni 0,0800 ha na działki:

 1. a) 101/1 o powierzchni 0,0008 ha b) 101/2 o powierzchni 0,08 ha

 

Działka nr ewidencyjny 102 o powierzchni 0,2200 ha na działki:

 1. a) 102/1 o powierzchni 0,0029 ha b) 102/2 o powierzchni 0,22 ha

 

Działka nr ewidencyjny 103 o powierzchni 0,0900 ha na działki:

 1. a) 103/1 o powierzchni 0,0014 ha b) 103/2 o powierzchni 0,09 ha

 

Działka nr ewidencyjny 103 o powierzchni 0,0900 ha na działki:

 1. a) 103/1 o powierzchni 0,0014 ha b) 103/2 o powierzchni 0,09 ha

 

Działka nr ewidencyjny 104 o powierzchni 0,0400 ha na działki:

 1. a) 104/1 o powierzchni 0,0007 ha b) 104/2 o powierzchni 0,04 ha

 

Działka nr ewidencyjny 105 o powierzchni 0,0400 ha na działki:

 1. a) 105/1 o powierzchni 0,0008 ha b) 105/2 o powierzchni 0,04 ha

 

Działka nr ewidencyjny 106 o powierzchni 0,0700 ha na działki:

 1. a) 106/1 o powierzchni 0,0012 ha b) 106/2 o powierzchni 0,07 ha

 

Działka nr ewidencyjny 164 o powierzchni 0,8300 ha na działki:

 1. a) 164/1 o powierzchni 0,0255 ha b) 164/2 o powierzchni 0,80 ha  

 

Działka nr ewidencyjny 200 o powierzchni 12,1500 ha na działki:

 1. a) 200/1 o powierzchni 0,0019 ha b) 200/2 o powierzchni 12,15 ha

 

Działka nr ewidencyjny 201 o powierzchni 5,0800 ha na działki:

 1. a) 201/1 o powierzchni 0,0029 ha b) 201/2 o powierzchni 5,08 ha  

 

Działka nr ewidencyjny 202 o powierzchni 3,3900 ha na działki:

 1. a) 202/1 o powierzchni 0,0027 ha b) 202/2 o powierzchni 3,39 ha  

 

Działka nr ewidencyjny 203 o powierzchni 3,5800 ha na działki:

 1. a) 203/1 o powierzchni 0,0041 ha b) 203/2 o powierzchni 3,58 ha  

 

Działka nr ewidencyjny 204 o powierzchni 0,7800 ha na działki:

 1. a) 204/1 o powierzchni 0,0011 ha b) 204/2 o powierzchni 0,78 ha

Działka nr ewidencyjny 205 o powierzchni 2,2000 ha na działki:

 1. a) 205/1 o powierzchni 0,0033 ha b) 205/2 o powierzchni 2,20 ha

 

Działka nr ewidencyjny 206 o powierzchni 1,0700 ha na działki:

 1. a) 206/1 o powierz chni 0,0019 ha b) 206/2 o powierzchni 1,07 ha

 

Działka nr ewidencyjny 207 o powierzchni 1,0800 ha na działki:

 1. a) 207/1 o powierzchni 0,0024 ha b) 207/2 o powierzchni 1,08 ha

 

Działka nr ewidencyjny 208 o powierzchni 3,1400 ha na działki:

 1. a) 208/1 o powierzchni 0,0085 ha b) 208/2 o powierzchni 3,13 ha

 

Działka nr ewidencyjny 209 o powierzchni 1,3100 ha na działki:

 1. a) 209/1 o powierzchni 0,0042 ha b) 209/2 o powierzchni 1,31 ha

 

Działka nr ewidencyjny 210 o powierzchni 1,2400 ha na działki:

 1. a) 210/1 o powierzchni 0,0058 ha b) 210/2 o powierzchni 1,23 ha

 

Działka nr ewidencyjny 211 o powierzchni 5,9100 ha na działki:

 1. a) 211/1 o powierzchni 0,0498 ha b) 211/2 o powierzchni 5,86 ha

 

Działka nr ewidencyjny 214 o powierzchni 1,2100 ha na działki:

 1. a) 214/1 o powierzchni 0,0020 ha b) 214/2 o powierzchni 1,21 ha

 

Działka nr ewidencyjny 215 o powierzchni 2,0000 ha na działki:

 1. a) 215/1 o powierzchni 0,0069 ha b) 215/2 o powierzchni 1,99 ha

 

Działka nr ewidencyjny 244 o powierzchni 0,2600 ha na działki:

 1. a) 244/1 o powierzchni 0,0014 ha b) 244/2 o powierzchni 0,26 ha

 

Działka nr ewidencyjny 267 o powierzchni 0,5600 ha na działki:

 1. a) 267/1 o powierzchni 0,0007 ha b) 267/2 o powierzchni 0,56 ha

 

Działka nr ewidencyjny 305 o powierzchni 0,4300 ha na działki:

 1. a) 305/1 o powierzchni 0,0015 ha b) 305/2 o powierzchni 0,43 ha

 

Działka nr ewidencyjny 306 o powierzchni 0,2300 ha na działki:

 1. a) 306/1 o powierzchni 0,0009 ha b) 306/2 o powierzchni 0,23 ha

     

Działka nr ewidencyjny 307 o powierzchni 0,2200 ha na działki:

 1. a) 307/1 o powierzchni 0,0006 ha b) 307/2 o powierzchni 0,22 ha

 

Działka nr ewidencyjny 308 o powierzchni 0,4100 ha na działki:

 1. a) 308/1 o powierzchni 0,0050 ha b) 308/2 o powierzchni 0,40 ha

 

Działka nr ewidencyjny 309 o powierzchni 0,2660 ha na działki:

 1. a) 309/1 o powierzchni 0,0032 ha b) 309/2 o powierzchni 0,2628 ha

 

Działka nr ewidencyjny 310 o powierzchni 0,4100 ha na działki:

 1. a) 310/1 o powierzchni 0,0012 ha b) 310/2 o powierzchni 0,41 ha

 

Działka nr ewidencyjny 311 o powierzchni 0,2600 ha na działki:

 1. a) 311/1 o powierzchni 0,0026 ha b) 311/2 o powierzchni 0,26 ha

 

Działka nr ewidencyjny 312 o powierzchni 0,1200 ha na działki:

 1. a) 312/1 o powierzchni 0,0026 ha b) 312/2 o powierzchni 0,12 ha

 

Działka nr ewidencyjny 313 o powierzchni 0,2400 ha na działki:

 1. a) 313/1 o powierzchni 0,0029 ha b) 313/2 o powierzchni 0,24 ha

 

Działka nr ewidencyjny 314 o powierzchni 0,2900 ha na działki:

 1. a) 314/1 o powierzchni 0,0024 ha b) 314/2 o powierzchni 0,29 ha

Działka nr ewidencyjny 315 o powierzchni 0,3000 ha na działki:

 1. a) 315/1 o powierzchni 0,0033 ha b) 315/2 o powierzchni 0,30 ha

 

Działka nr ewidencyjny 316 o powierzchni 0,6100 ha na działki:

 1. a) 316/1 o powierzchni 0,0045 ha b) 316/2 o powierzchni 0,61 ha

 

Działka nr ewidencyjny 317 o powierzchni 0,3200 ha na działki:

 1. a) 317/1 o powierzchni 0,0017 ha b) 317/2 o powierzchni 0,32 ha

 

Działka nr ewidencyjny 318 o powierzchni 0,9600 ha na działki:

 1. a) 318/1 o powierzchni 0,0013 ha b) 318/2 o powierzchni 0,96 ha

 

Działka nr ewidencyjny 334 o powierzchni 0,1200 ha na działki:

 1. a) 334/1 o powierzchni 0,0207 ha b) 334/2 o powierzchni 0,10 ha

 

Działka nr ewidencyjny 344 o powierzchni 0,3600 ha na działki:

 1. a) 344/1 o powierzchni 0,0018 ha b) 344/2 o powierzchni 0,36 ha

 

Działka nr ewidencyjny 345 o powierzchni 0,2500 ha na działki:

 1. a) 345/1 o powierzchni 0,0036 ha b) 345/2 o powierzchni 0,25 ha

 

Działka nr ewidencyjny 346 o powierzchni 0,1300 ha na działki:

 1. a) 346/1 o powierzchni 0,0014 ha b) 346/2 o powierzchni 0,13 ha

 

Działka nr ewidencyjny 347 o powierzchni 0,1400 ha na działki:

 1. a) 347/1 o powierzchni 0,0016 ha b) 347/2 o powierzchni 0,14 ha

 

Działka nr ewidencyjny 348 o powierzchni 0,2100 ha na działki:

 1. a) 348/1 o powierzchni 0,0017 ha b) 348/2 o powierzchni 0,21 ha

 

Działka nr ewidencyjny 349 o powierzchni 0,1700 ha na działki:

 1. a) 349/1 o powierzchni 0,0003 ha b) 349/2 o powierzchni 0,17 ha

 

Działka nr ewidencyjny 352 o powierzchni 0,1100 ha na działki:

 1. a) 352/1 o powierzchni 0,0006 ha b) 352/2 o powierzchni 0,11 ha

 

Działka nr ewidencyjny 353 o powierzchni 0,2900 ha na działki:

 1. a) 353/1 o powierzchni 0,0029 ha b) 353/2 o powierzchni 0,29 ha

 

Działka nr ewidencyjny 354 o powierzchni 0,2200 ha na działki:

 1. a) 354/1 o powierzchni 0,0010 ha b) 354/2 o powierzchni 0,22 ha

 

Działka nr ewidencyjny 355 o powierzchni 0,2500 ha na działki:

 1. a) 355/1 o powierzchni 0,0010 ha b) 355/2 o powierzchni 0,25 ha

 

Działka nr ewidencyjny 356 o powierzchni 0,1200 ha na działki:

 1. a) 356/1 o powierzchni 0,0002 ha b) 356/2 o powierzchni 0,12 ha

 

Działka nr ewidencyjny 357 o powierzchni 0,1100 ha na działki:

 1. a) 357/1 o powierzchni 0,0003 ha b) 357/2 o powierzchni 0,11 ha

Działka nr ewidencyjny 452 o powierzchni 0,0100 ha na działki:

 1. a) 452/1 o powierzchni 0,0050 ha b) 452/2 o powierzchni 0,0050 ha

  Powyższe oznaczenia interpretować:                
ppkt. a), c) – nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,   które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,  ppkt. b) – nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530, tel. (086) 273-84-70.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww ustawy „W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna

– wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.”

            Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Grajewskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

            Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

            Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

            Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress