Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Grajewie i w Szczuczynie

0

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Grajewie będzie uruchomiony od jutra tj. 12 stycznia 2016r. w Klubie Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B. Punkt będzie czynny w każdy dzień tygodnia ( za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy ) w godz. 12.00-16.00. Z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogli skorzystać mieszkańcy powiatu, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U.z 20115r,poz.1255) tj. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
• której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobraneg oświadczenia lub
• która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
• która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r.
poz. 693), lub
• która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
• która nie ukończyła 26 lat, lub
• która ukończyła 65 lat, lub
• która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

W Grajewie w poniedziałki i piątki porad udzielać będą adwokaci, a w pozostałe dni radcowie prawni.

Drugi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej został uruchomiony od dnia dzisiejszego (11.01.2016 r.)  w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w pokoju nr 1. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.oo

Antoni Milewski
Sekretarz Powiatu

 

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress