Umowy na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej podpisane

0

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski podpisali 10 lipca 33 umowy z przedstawicielami gmin, których wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „gospodarka wodno-ściekowa” zostały pozytywnie rozpatrzone. Z okolicznych gmin dofinansowanie otrzymały: Gmina Wąsosz, Gmina Radziłów, Gmina Grabowo, Gmina Kolno. Całkowita wartość inwestycji oraz kwota pomocy przedstawione zostały w galerii zdjęć.

– To kolejne działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które skierowane było do samorządów lokalnych i miało zachęcić do inwestowania w gospodarkę wodno-ściekową, tak ważną w naszym regionie. Chcielibyśmy więcej pieniędzy na to przeznaczyć, bo zapotrzebowanie było o wiele większe. Gratuluję samorządom, które przygotowały dobre wnioski i otrzymają dofinansowanie – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński.

– Wpłynęło 88 wniosków, jednak mając do rozdysponowania nieco ponad 51 mln zł, możemy dziś podpisać 33 umowy. Potrzeba by było drugie tyle i byśmy zadowolili wszystkich w województwie. Środki były ograniczone, ale cieszy nas fakt, że udało się dotrzeć do całego województwa. W ramach dofinansowanych projektów powstanie 64 km sieci wodociągowej, prawie 18 km sieci kanalizacyjnej, 420 przydomowych oczyszczalni ścieków, 16 ujęć wody, 9 stacji uzdatniania wody, 21 stacji uzdatniania wody zostanie przebudowanych oraz powstanie cztery, a przebudowanych zostanie siedem oczyszczalni ścieków – uzupełnił Stefan Krajewski.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odbył się w terminie od 19 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Dostępny limit środków dla województwa podlaskiego dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w okresie trwania programu wynosi 12 566 909 euro – w momencie rozpoczęcia naboru było to ok. 55 mln zł.

W odpowiedzi na konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęło 88 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 118 248 074,13zł.

Po wstępnej weryfikacji wniosków, w lutym br. sporządzona została i podana do publicznej wiadomości lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy, na której znalazły  się 53 wnioski o przyznanie pomocy, które mieściły się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno – ściekowa. Ww. wnioski zostały poddane kontroli administracyjnej, po zakończeniu której zaktualizowano listę operacji.

Ograniczone środki finansowe (52 479 411,98 zł wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z 30.05.2017) pozwalają na zawarcie 33 umów o przyznaniu pomocy.

Wartość całkowita dofinansowanych projektów wynosi ponad 92 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich –  51 613 357 zł.

Pozostali wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście operacji w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, tj. 31.01.2018 r. zostaną wezwani do zawarcia umowy lub poinformowani o odmowie przyznania pomocy z uwagi na brak dostępnych środków.

www.wrotapodlasia.pl

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress