Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu Powiatu Grajewskiego

0

Podczas IV sesji Rady Powiatu Grajewskiego, która odbyła się dnia 26 czerwca 2024 r. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, obradowało 16 radnych. W trakcie sesji zrealizowano 9-punktowy porządek obrad.

Najważniejszym punktem było przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu, Starostę Grajewskiego Waldemara Remfelda Raportu o stanie Powiatu Grajewskiego za rok 2023, który zawiera najważniejsze zadania i działania zrealizowane przez Powiat i jego jednostki podległe.

W trakcie swojego wystąpienia Starosta podkreślił najważniejsze sprawy minionego roku, mówiąc, iż rok 2023 był wyjątkowy pod względem realizowanych inwestycji, na które wydatkowano ponad 35 mln zł, prawie trzykrotnie więcej niż w roku poprzednim. Większość z wymienionej kwoty przeznaczono na poprawę infrastruktury drogowej. Przebudowano, rozbudowano i wyremontowano ponad 17 km dróg powiatowych.

Zrealizowano działania związane z dziedzictwem kulturowym i historycznym. Mowa tu o inwestycjach przeprowadzonych na, jeszcze niedawno popadającym w ruinę, Dworze w Niećkowie.

Wśród wykonanych zadań wspomniał również o zwiększeniu dostępności w budynku starostwa dla osób ze szczególnymi potrzebami. Mowa tu o urządzeniach i sprzętach, ułatwiających poruszanie się po budynku, a także o zmiany systemowe, czyli obsługa strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej, które spełniają obecnie wymogi dostępności.

Starosta wspomniał też o działaniach, takich jak projekty realizowane w szkołach ponadpodstawowych, doposażenie i inwestycje prowadzone przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela, współpracę z Fundacją Most the Most, dzięki której młodzież z terenu powiatu, już drugi rok z rzędu, wzięła udział w ogólnopolskim projekcie chórów dziecięcych i młodzieżowych Most the Music i inne.

Pomimo dość wysokich wydatków na wymienione wyżej zadania, Starosta podkreślił, że Powiat jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Przy każdym zadaniu, kiedy istniała taka możliwość, Powiat pozyskiwał środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych, które w 2023 r. wyniosły ogółem ponad 23 mln zł.

Na zakończenie podsumował, iż zrealizowane zostały plany i zadania, które Powiat postawił sobie na początku roku sprawozdawczego, i że jest to zasługą wspólnie podjętych decyzji i działań przez Radę, Zarząd, jednostki podległe i ich pracowników.

Po przemówieniu i wcześniejszej analizie raportu nastąpiło głosowanie radnych nad udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu, które finalnie zostało udzielone.

Następnie rozpoczęto procedurę absolutoryjną. Została przyjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Grajewskiego za 2023 r. Po analizie i debacie nad materiałami sprawozdawczymi Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Powiatu i wnioskowała o udzielenie absolutorium. Następnie przedstawiono pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Po czym rozpoczęto głosowanie. Za przyjęciem uchwały absolutoryjnej zagłosował 10 radnych, 6 oddało głos przeciw.

Po głosowaniu Starosta podziękował tym, którzy pozytywnie ocenili sprawozdanie i pracę Zarządu. Podziękował także Przewodniczącemu Rady, pracownikom Starostwa Powiatowego w Grajewie i wszystkich jednostek podległych, strażom i inspekcjom, za wspólną pracę i podjęte decyzje i działania, które przyczyniły się do tak dobrej sytuacji finansowej Powiatu w roku 2023. Skierował słowa uznania do Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego i Radnej Sejmiku Województwa Podlaskiego Wandy Mieczkowskiej za wsparcie i pomoc, na które Powiat zawsze może liczyć. Podziękował również Inspektor Wydziału Budżetu i Finansów Marzenie Krukowskiej za pracę w ciężkim okresie rozliczeniowym i za wkład poniesiony przy realizacji budżetu Powiatu.

W dalszej kolejności podjęto uchwały w sprawie m.in. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej niektórych jednostek podległych Powiatowi, udzielenia dotacji dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru przewodniczącego Komisji, czy też zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress