Wybory do MRM w Szczuczynie

0

W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej Rada Miejska w Szczuczynie na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016 roku powołała do życia Młodzieżową Radę Miejską w Szczuczynie.

Wszelkie szczegóły związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie zapisane są w uchwale NR 197/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE.

Kilka informacji o Młodzieżowej Radzie Miejskiej:

– Rada jest organem samorządowym młodzieży zamieszkałej w Gminie Szczuczyn oraz uczącej się w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych.
– Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym i wnioskodawczym dla organów samorządu gminnego.
– Terenem działalności Rady jest Gmina Szczuczyn.
– Młodzieżowa Rada Miejska liczy do 15 członków.
– Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej wykonują swą pracę społecznie (nie pobierają wynagrodzenia).
– Kadencja Rady trwa 2 lata.

Wybory do MRM:

Za przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej na poziomie całej gminy odpowiada Miejska Komisja Wyborcza, którą tworzą:
Krzysztof Zalewski – przedstawiciel Burmistrza Szczuczyna, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej,
Tomasz Mioduszewski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Szczuczynie,
Anna Wysocka – przedstawiciel młodzieży,
Maciej Płochocki – przedstawiciel młodzieży,
Michał Kaliszewski – opiekun Rady.

***

Gminę Szczuczyn dzieli się na okręgi wyborcze, którymi są szkoły podstawowe i ponadpodstawowe:
Okręg wyborczy nr 1 – Szkoła Podstawowa w Szczuczynie,
Okręg wyborczy nr 2 – Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej,
Okręg wyborczy nr 3 – Gimnazjum Publiczne w Szczuczynie,
Okręg wyborczy nr 4 – Zespół Szkół w Szczuczynie,
Okręg wyborczy nr 5 – Zespół Szkół w Niećkowie.

Za organizację wyborów w danym okręgu wyborczym odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza.

***

Liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych liczona jest proporcjonalnie do liczby uczniów mających czynne prawo wyborcze na dzień ogłoszenia wyborów.
Miejska Komisja Wyborcza ustaliła liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach w następujący sposób:
Okręg wyborczy nr 1 – 4 radnych,
Okręg wyborczy nr 2 – 1 radny,
Okręg wyborczy nr 3 – 4 radnych,
Okręg wyborczy nr 4 – 2 radnych,
Okręg wyborczy nr 5 – 4 radnych.

***

Członkiem Młodzieżowej Rady Miejskiej (Radnym) może być każdy, kto ukończył 10 lat, a nie ukończył 20 lat (w roku kalendarzowym, w którym odbywają się wybory) i uczęszcza do stacjonarnej szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej na terenie Gminy Szczuczyn.

Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest zebranie przez kandydata podpisów pod listą osób popierających jego kandydaturę – wymaga się, aby kandydat na radnego posiadał wstępne poparcie co najmniej 10 uczniów z własnego okręgu wyborczego.

Listę poparcia kandydat przekazuje Okręgowej Komisji Wyborczej działającej w szkole nie później niż do 9 marca 2017 !

Miejska Komisja Wyborcza – w terminie do 14 marca 2017 – ogłosi ostateczną listę kandydatów na Radnych z danej szkoły.

***

Głosować (czynne prawo wyborcze) może każdy, kto uczęszcza do danej szkoły i ukończył 10 lat.

Wybory są równe, czyli każdemu przysługuje jeden głos i bezpośrednie, czyli głosować można tylko osobiście.

Wybory do Rady odbywają się w głosowaniu tajnym.

Miejska Komisja Wyborcza ustaliła, iż wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie odbędą się 5 kwietnia 2017 roku w godzinach 8.30 – 14.30.

Wyniki wyborów będą znane najpóźniej 11 kwietnia 2017.

Ważne daty:

Do 9 marca 2017 – Zgłaszanie kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie,

14 marca 2017 – Ogłoszenie przez Miejską Komisję Wyborczą listy osób startujących w wyborach,

14 marca – 4 kwietnia 2017 – Kampania wyborcza,

5 kwietnia 2017 (w godz. 8.30 – 14.30) – Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie,

Do 11 kwietnia 2017 – Ogłoszenie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress