ZAWIADOMIENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

0

WA.6740.15.5.2020

 

ZAWIADOMIENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 06.04.2020 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B km w Niedźwiadnej”, gm. Szczuczyn.

Zgodnie z art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Jana Juliana Połonowicza dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo z dnia 04 lutego 2020 r. – Starosta Grajewski wydał w dniu 06 kwietnia 2020 r. decyzję nr 3/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B km w Niedźwiadnej”, gm. Szczuczyn.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającym i teren ustalone decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postepowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

Działki ulegające podziałowi:

Jednostka ewidencyjna : 200405_5 Szczuczyn – obszar wiejski, obręb : 0018 Niedźwiadna :

Działka o nr 40 o pow. 0,2700 ha na działki :

a/ 40/1 o powierzchni 0,0008 ha b/ 40/2 o powierzchni 0,27 ha;

Działka o nr 41 o pow. 0,2500 ha na działki :

a/ 41/1 o powierzchni 0,0035 ha b/ 41/2 o powierzchni 0,25 ha;

Działka o nr 42/1 o pow. 0,2400 ha na działki :

a/ 42/3 o powierzchni 0,0070 ha b/ 42/4 o powierzchni 0,23 ha;

Działka o nr 42/2 o pow. 0,2400 ha na działki :

a/ 42/5 o powierzchni 0,0076 ha b/ 42/6 o powierzchni 0,23 ha;

Działka o nr 43 o pow. 0,3000 ha na działki :

a/ 43/1 o powierzchni 0,0056 ha b/ 43/2 o powierzchni 0,29 ha;

Działka o nr 44 o pow. 0,4800 ha na działki :

a/ 44/1 o powierzchni 0,0070 ha b/ 44/2 o powierzchni 0,47 ha;

Działka o nr 45 o pow. 0,4900 ha na działki :

a/ 45/1 o powierzchni 0,0029 ha b/ 45/2 o powierzchni 0,49 ha;

Działka o nr 46 o pow. 0,6200 ha na działki :

a/ 46/1 o powierzchni 0,0016 ha b/ 46/2 o powierzchni 0,62 ha;

Działka o nr 48/2 o pow. 0,6500 ha na działki :

a/ 48/3 o powierzchni 0,0027 ha b/ 48/4 o powierzchni 0,65 ha;

Działka o nr 50 o pow. 0,1000 ha na działki :

a/ 50/2 o powierzchni 0,10 ha b/ 50/1 o powierzchni 0,0035 ha;

Działka o nr 51/3 o pow. 2,8600 ha na działki:

a/ 51/4 o powierzchni 0,0230 ha b/ 51/5 o powierzchni 2,84 ha;

Działka o nr 52/1 o pow. 0,6100 ha na działki :

a/ 52/3 o powierzchni 0,0236 ha b/ 52/4 o powierzchni 0,59 ha;

Działka o nr 53/1 o pow. 0,4600 ha na działki :

a/ 53/3 o powierzchni 0,0169 ha b/ 53/4 o powierzchni 0,44 ha;

Działka o nr 54/1 o pow. 0,2400 ha na działki :

a/ 54/3 o powierzchni 0,0083 ha b/ 54/4 o powierzchni 0,23 ha;

Działka o nr 55/1 o pow. 0,3300 ha na działki :

a/ 55/3 o powierzchni 0,0079 ha b/ 55/4 o powierzchni 0,32 ha;

Działka o nr 56/1 o pow. 0,2700 ha na działki :

a/ 56/3 o powierzchni 0,0038 ha b/ 56/4 o powierzchni 0,27 ha;

Działka o nr 57/1 o pow. 0,3200 ha na działki :

a/ 57/3 o powierzchni 0,0030 ha b/ 57/4 o powierzchni 0,32 ha;

Działka o nr 58/1 o pow. 0,1500 ha na działki :

a/ 58/3 o powierzchni 0,0003 ha b/ 58/4 o powierzchni 0,15 ha;

Działka o nr 61/1 o pow. 0,2700 ha na działki :

a/ 61/3 o powierzchni 0,0014 ha b/ 61/4 o powierzchni 0,27 ha;

Działka o nr 62/1 o pow. 0,1400 ha na działki :

a/ 62/4 o powierzchni 0,14 ha b/ 62/3 o powierzchni 0,0040 ha;

Działka o nr 63/3 o pow. 0,1200 ha na działki :

a/ 63/7 o powierzchni 0,0061 ha b/ 63/8 o powierzchni 0,11 ha;

Działka o nr 63/5 o pow. 0,1100 ha na działki :

a/ 63/9 o powierzchni 0.0096 ha b/ 63/10 o powierzchni 0,10 ha;

Działka o nr 64/1 o pow. 0,2400 ha na działki :

a/ 64/4 o powierzchni 0.0299 ha b/ 64/3 o powierzchni 0,0091 ha

c/ 64/5 o powierzchni 0,20 ha;

Działka o nr 65 o pow. 0,4200 ha na działki :

a/ 65/3 o powierzchni 0,0541 ha b/ 65/2 o powierzchni 0,0300 ha

c/ 65/1 o powierzchni 0,0085 ha d /65/4 o powierzchni 0,33 ha

Działka o nr 66/1 o pow. 0,1100 ha na działki :

a/ 66/8 o powierzchni 0,0073 ha b/ 66/9 o powierzchni 0,10 ha;

Działka o nr 66/2 o pow. 0,1000 ha na działki :

a/ 66/5 o powierzchni 0,0005 ha b/ 66/6 o powierzchni 0,0177 ha

c/ 66/7 o powierzchni 0,08 ha;

Działka o nr 67 o pow. 0,0500 ha na działki :

a/ 67/1 o powierzchni 0,0021 ha b/ 67/2 o powierzchni 0,05 ha;

Działka o nr 70 o pow. 0,0800 ha na działki :

a/ 70/1 o powierzchni 0,0009 ha b/ 70/2 o powierzchni 0,08 ha;

Działka o nr 71 o pow. 0,0900 ha na działki :

a/ 71/1 o powierzchni 0,0362 ha b/ 71/2 o powierzchni 0,0538 ha;

Działka o nr 74 o pow. 0,6100 ha na działki :

a/ 74/1 o powierzchni 0,0026 ha b/ 74/2 o powierzchni 0,61 ha;

Działka o nr 75 o powierzchni 0,5600 ha na działki;

a/ 75/1 o powierzchni 0,0155 ha b/ 75/2 o powierzchni 0,54 ha;

Działka o nr 76 o pow. 0,6100 ha na działki :

a/ 76/1 o powierzchni 0,0119 ha b/ 76/2 o powierzchni 0,60 ha;

Działka o nr 77 o pow. 0,3000ha na działki :

a/ 77/1 o powierzchni 0,0060 ha b/ 77/2 o powierzchni 0,29 ha;

Działka o nr 78/1 o pow. 0,0800 ha na działki;

a/ 78/3 o powierzchni 0,0037 ha b/ 78/4 o powierzchni 0,08 ha;

Działka o nr 79/2 o pow. 0,0900 ha na działki;

a/ 79/3 o powierzchni 0,0025 ha b/ 79/4 o powierzchni 0,09 ha;

Działka o nr 83/1 o pow. 3, 1100 ha na działki :

a/ 83/3 o powierzchni 0,0141 ha b/ 83/4 o powierzchni 3,10 ha;

Działka o nr 84/2 o pow. 3,8000 ha na działki :

a/ 84/8 o powierzchni 0,0018 ha b/ 84/9 o powierzchni 3,80 ha;

Działka o nr 84/3 o pow. 0,3100 ha na działki :

a/ 84/6 o powierzchni 0.0040 ha b/ 84/7 o powierzchni 0,31 ha;

Działka o nr 86/1 o pow. 7,6100 ha na działki :

a/ 86/3 o powierzchni 0,0035 ha b/ 86/4 o powierzchni 7,61 ha;

Działka o nr 87/1 o pow. 5,4200 ha na działki :

a/ 87/3 o powierzchni 0,0033 ha b/ 87/4 o powierzchni 5,36 ha

c/ 87/5 o powierzchni 0,0526 ha;

Działka o nr 87/2 o pow. 0,0100 ha na działki :

a/ 87/7 o powierzchni 0,0031 ha b/ 87/6 o powierzchni 0,0016 ha;

Działka o nr 88 o pow. 0,8100 ha na działki ;

a/ 88/1 o powierzchni 0,0036 ha b/ 88/2 o powierzchni 0,81 ha;

Działka o nr 89 o pow. 1,2100 ha na działki :

a/ 89/1 o powierzchni 0,0045 ha b/ 89/2 o powierzchni 1,21 ha;

Działka o nr 90 o pow. 0,5900 ha na działki :

a/ 90/1 o powierzchni 0,0029 ha b/ 90/2 o powierzchni 0,59 ha;

Działka o nr 91/1 o pow. 0,1300 ha na działki :

a/ 91/3 o powierzchni 0,0078 ha b/ 91/4 o powierzchni 0,0040 ha

c/ 91/5 o powierzchni 0,12 ha

Działka o nr 91/2 o pow. 0,4300 ha na działki :

a/ 91/6 o powierzchni 0,0275 ha b/ 91/7 o powierzchni 0,0089 ha

c/ 91/8 o powierzchni 0,39 ha;

Działka o nr 92/4 o pow. 5,2367 ha na działki :

a/ 92/5 o powierzchni 0,010 ha b/ 92/6 o powierzchni 0,0081 ha

c/ 92/7 o powierzchni 5,2276 ha;

Działka o nr 93 o pow. 0,2400 ha na działki :

a/ 93/1 o powierzchni 0,0054 ha b/ 93/2 o powierzchni 0,23 ha;

Działka o nr 94 o pow. 0,2200 ha na działki :

a/ 94/1 o powierzchni 0,0005 ha b/ 94/2 o powierzchni 0,22 ha;

Działka o nr 100 o pow. 0,1900 ha na działki;

a/ 100/1 o powierzchni 0,0138 ha b/ 100/2 o powierzchni 0,18 ha;

Działka o nr 101/2 o pow. 1,1408 ha na działki ;

a/ 101/3 o powierzchni 0,0250 ha b/ 101/4 o powierzchni 1,1158;

Działka o nr 108/7 o pow. 0,0971 ha na działki :

a/ 108/10 o powierzchni 0,0017 ha b/ 108/11 o powierzchni 0,0954 ha;

Działka o nr 108/8 o pow. 1,6060 ha na działki;

a/ 108/12 o powierzchni 0,0254 ha b/ 108/13 o powierzchni 1,5806 ha;

Działka o nr 109/1 o pow. 5,1600 ha na działki :

a/ 109/3 o powierzchni 0,0806 ha b/ 109/4 o powierzchni 5,08 ha;

Działka o nr 171 o pow. 0,4100 ha na działki :

a/ 171/1 o powierzchni 0,2102 ha b/ 171/2 o powierzchni 0,0004 ha

c/ 171/3 o powierzchni 0,0026 ha d/ 171/4 o powierzchni 0,0054 ha

e/ 171/5 o powierzchni 0,0180 ha f/ 171/6 o powierzchni 0,0063 ha

g/ 171/7 o powierzchni 0,0295 ha h/ 171/8 o powierzchni 0,0144 ha

i/ 171/9 o powierzchni 0,1232 ha.

Powyższe oznaczenia należy interpretować:


– czcionka pogrubione, kursywa /pochyłe/ – numery działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,


– czcionka prosta pozostałe działki – numery działek ewidencyjnych po podziale, która znajdują się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostają własnością dotychczasowych właścicieli.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24. Możliwość zapoznania się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 86 273 84 69 w godzinach 730-1530

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress