Regulamin korzystania z serwisu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) rekomendujemy zapoznanie się z poniższym regulaminem

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z portalu e-Szczuczyn.pl (zwanego dalej Portalem) możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Serwisu, którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Portalu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Portalu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.
 3. Użytkownikami serwisu mogą być osoby, które zaakceptowały Regulamin i nie zostały wykluczone przez Administratora Serwisu.
 4. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Użytkownik może zgłaszać: redakcja@e-szczuczyn.pl

§ 2
Komentarze i artykuły Użytkowników

 1. Komentarzem lub artykułem Użytkownika (zwanym dalej Wypowiedzią) jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w Serwisie w postaci tekstu, obrazu lub wideo.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wypowiedzi. Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi Użytkownik.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania Wypowiedzi.
 4. Użytkownik nie może redagować Wypowiedzi w sposób sugerujący, że nie jest on autorem wypowiedzi, a szczególnie że autorem wypowiedzi jest pracownik Serwisu.
 5. Wypowiedź nie może:
  1. zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne,
  2. zawierać danych osobowych lub teleadresowych,
  3. zawierać odnośników do innych konkurencyjnych serwisów internetowych,
  4. zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin,
  5. zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu, między innymi wirusów i ataków SQL injection,
  6. zawierać reklamy oraz treści erotycznych
  7. świadomie wprowadzać w błąd,
  8. naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika w tym adresu IP oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 3
Korzystanie z Portalu

 1. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.
 2. Administrator może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Portalu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

§ 4
Gwarancja

 1. Właściciel dostarcza Portal w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.
 2. Administrator  zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
 3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

§ 5
Prawa własności intelektualnej

 1. Informujemy, że Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownicy Portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody serwisu.
 3. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Portalu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
 4. Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Portal gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

 § 6
Katalog ogłoszeń

 1. Dodanie ogłoszenia w katalogu Portalu jest wyrażeniem zgody na udostępnienie danych  wszystkim odwiedzającym e-Szczuczyn.pl.
 2. Podczas procesu dodawania ogłoszenia do katalogu zamieszczający zostanie poproszony o podanie swoich danych oraz hasła.
 3. Każdy zarejestrowany użytkownik zobowiązany jest chronić swoje hasło.
 4. Zarejestrowane osoby w każdej chwili mogą usunąć swoje dane z katalogu e-Szczuczyn.pl. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail z treścią rezygnacyjną.
 5. Wszystkie uzyskiwane dane osobowe oraz hasła są bardzo dobrze chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby Portalu oraz jego partnerów zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 6. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczanych na stronie treści, w szczególności tych ogólnie przyjętych za obraźliwe i naruszające prywatność oraz treści niespełniających założenia tejże Polityki Prywatności, bez podania przyczyny.
 7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość i nierzetelność treści zamieszczanych przez rejestrujące osoby oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu oraz utraty danych.
 8. Jeżeli nie zgadzasz się z powyższą Polityką Prywatności prosimy o niekorzystanie z katalogu.

§ 7
Forum

 1. Jeżeli nowy uczestnik forum od pierwszych swoich postów wykazuje, że nie przeczytał regulaminu, przeczytał go niedokładnie lub bez zrozumienia, bądź zrozumiał a mimo to nie stosuje się do niego, będzie miał natychmiast (bez ostrzeżenia) zablokowaną możliwość pisania na forum.
 2. Zakaz umieszczania zdjęć powszechnie uznanych za obraźliwe (pornografia, zboczenia, itp).
 3. Tematy niezgodne z tematyką danego Forum będą przenoszone do odpowiadających tematyce, zamykane, lub całkowicie usuwane.
 4. Tematy zdublowane (o tej samej tematyce) będą kasowane.
 5. Posty bezsensowne lub bardzo odbiegające od tematu będą usuwane.
 6. Treść tematu powinna świadczyć o jego zawartości.
 7. Moderatorzy i Administrator mają prawo do usunięcia postu, który obraża w jakiś sposób innych użytkowników.
 8. W ekstremalnych przypadkach dostęp do forum będzie zablokowany.
 9. Sygnatura nie może zawierać więcej niż jednej grafiki oraz ma mieć „przyzwoitą” długość (wielkość).
 10. Zakaz prowadzenia prywatnych wojen.
 11. Zwalczane będą wszelkie przejawy chamstwa.
 12. Użytkownik nie może używać takiego samego avatara jak Administrator lub Moderatorzy (w przypadku takiej funkcjonalności).
 13. Zakaz używania przekleństw i wulgaryzmów (nie tylko w języku polskim).
 14. Na Forum nie można zamieszczać reklam innych konkurencyjnych wg administratora forów.
 15. Moderatorzy i Administrator mają prawo do zamknięcia tematu w przypadku gdy jego autor dowiedział się tego, czego chciał, lub dyskusja odbiega od początkowych założeń .
 16. Tylko Administrator, Moderatorzy i użytkownicy uprzywilejowani maja prawo tworzyć sondy.
 17. Rozprowadzanie wszelkiego rodzaju warez’ów za pomocą tego forum jest zabronione.
 18. Osoby działające na niekorzyść forum otrzymują bana.
 19. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane posty na forum.
 20. Administrator ma prawo usunąć daną osobę z Forum bez podania przyczyny.

§ 8
Czas obowiązywania Regulaminu

Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.  Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
x