Konkurs literacki organizowany przez Bibliotekę Miejską

0

Pobierz: REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„WSPOMNIENIA…”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ MIEJSKĄ W SZCZUCZYNIE

Cele konkursu:
1. Zachęcenie młodzieży do pisania i prezentowania własnych umiejętności literackich.
2. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności młodych autorów oraz popularyzowanie ich twórczości.
3. Promocja literatury i  czytelnictwa.
Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych w gminie Szczuczyn.
2. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie na temat wspomnień / niezapomnianej przygody
z wakacji.
3. Opowiadanie powinno liczyć minimum 2 strony, maximum 5 stron formatu A4.
4. Prace konkursowe powinny być napisane komputerowo (czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstępy między wierszami – interlinia 1,5, marginesy 1,5 cm).
5. Opowiadanie może mieć tylko jednego autora.
6. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedno opowiadanie.
7.Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi.
8. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem podać nazwę szkoły, adres do korespondencji,
    e-mail i nr telefonu.
9. Prace nie będą uczestnikom zwracane.
10. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
– młodzież gimnazjalna,
– młodzież licealna.
Termin i miejsce składania prac:
1. Prace należy składać do 30.10.2015r. w Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie, bądź przesłać pocztą na adres:
Biblioteka Miejska w Szczuczynie
ul Senatorska 12
19-230 Szczuczyn lub na adres e-mail bmszczuczyn@wp.pl
z dopiskiem konkurs literacki „Wspomnienia”;
w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego
IV.  Ocena, nagrody i promocja:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
2. Kryteria oceniania: samodzielność i oryginalność; twórczy charakter utworu; poprawność stylistyczna
i gramatyczna; ogólna estetyka pracy.
3. Dla zwycięzców Konkursu oraz osób wyróżnionych przewidziane są nagrody książkowe i  dyplomy. Autorom utworów nagrodzonych I miejscem gwarantujemy publikację utworu w kwartalniku Szczuczyńskie Wieści.
V. Wyłanianie laureata Konkursu:
1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.
2.W każdej kategorii wiekowej planuje się przyznanie trzech nagród (I,II,III miejsce) oraz wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w konkursie.
3.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 20.11.2015 r.
4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, e-szczuczyn.pl oraz www.facebook.com/biblioteka.miejska.7
5. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania  prac konkursowych oraz danych i wizerunku autora w materiałach promocyjnych bez dodatkowej zgody autorów.
3. Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie,
a także na publikację nagrodzonego utworu w Szczuczyńskich Wieściach.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie oraz odwołania konkursu jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.
5. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie, tel. 86 272 51 36,
e-mail: bmszczuczyn@wp.pl

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress