Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

0

obwieszczenie WA.6740.109.2021

obwieszczenie WA.6740.213.2021

Grajewo, dnia 09.11.2021 r.

WA.6740.215.2021

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 09.11.2021 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020, poz. 283 ze zm.)


Starosta Grajewski

zawiadamia, że na wniosek PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa, została wydana dnia 09.11.2021 r. decyzja nr 221/2021 (znak sprawy WA.6740.215.2021) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej PV Gutki 2 o mocy do 6 MW na działkach nr 6 i 52 w m. Gutki, gmina Szczuczyn.

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24, tel. 86 273 84 69 w godzinach 7:30-15:30,

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Grajewo, dnia 09.11.2021 r.

WA.6740.213.2021

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 09.11.2021 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020, poz. 283 ze zm.)


Starosta Grajewski

zawiadamia, że na wniosek PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa, została wydana dnia 09.11.2021 r. decyzja nr 220/2021 (znak sprawy WA.6740.213.2021) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej PV Gutki 1 o mocy do 6 MW na działkach nr 6 i 9 w m. Gutki, gmina Szczuczyn.

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24, tel. 86 273 84 69 w godzinach 7:30-15:30,

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress