III Konkurs Pieśni Patriotycznej ph. ,,Szlakiem Niepodległości”

0

REGULAMIN
III KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
ph.
„SZLAKIEM NIEPODLEGŁOŚCI”

 1. ORGANIZATOR:

         Organizatorem konkursu jest BCK Miejski Dom Kultury i Sportu w Szczuczynie.

       2. CELE KONKURSU:

 • popularyzacja tradycji śpiewania pieśni patriotycznych,
 • pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,
 • doskonalenie warsztatu muzycznego,
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu,
 • integracja różnych środowisk, różnych pokoleń i różnych wyznań wokół tematu Ojczyzna.

       3. ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. Impreza ma charakter konkursowy.
  2. Każdy z wykonawców przygotowuje jeden utwór w języku polskim o treści patriotycznej.
  3. Wykonawca może śpiewać a cappella, może korzystać z własnego akompaniamentu oraz  podkładów muzycznych zapisanych na płycie CD.
  4. Utwory podane na formularzu zgłoszeniowym są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.
  5. Kolejność prezentacji zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszenia uczestników oraz ostateczny podział na kategorie ustali organizator. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno – instrumentalne.   
  6. Uczestnicy występują według kolejności ustalonej przez organizatora.
  7. Uczestnicy konkursu wystąpią z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
   – I – uczniowie klas I – III,
   – II – uczniowie klas IV-VII (szkoła podstawowa),
   – III – uczniowie gimnazjów i szkół średnich,
   – IV –  dorośli.
  8. Uczestnik musi mieścić się w jednej z przewidzianych kategorii wiekowych.
  9. Zgłoszeniem na konkurs jest prawidłowo wypełniona karta uczestnictwa przesłana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2017 r.

      4. KRYTERIA OCENY:

Powołane przez Organizatora Jury będzie oceniać:

– dobór repertuaru,
– poziom artystyczny wykonania utworu,
– interpretację,
– ogólny wyraz artystyczny.

     5. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

Konkurs odbędzie się 09 listopada 2017 r. /czwartek/ o godz. 11:00 w
BCK Miejskiego Domu Kultury i Sportu w Szczuczynie ul. Łomżyńska 11

    6. NAGRODY:

Laureaci Przeglądu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.

    7. UWAGI KOŃCOWE:

 1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia.
 2. Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie sceny.
 3. Nagranie na płycie CD lub nośniku p-drive w postaci pojedynczego utworu dobrej jakości powinno być dostarczone przed występem do akustyka. Nie dopuszcza się korzystania z pełnego playbacku.
 4. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
 5. Osobą odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami jest Barbara Paszkowska tel. 86- 262-10-36
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, wizerunku wykonawców, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, internecie i prasie.

Pliki do pobrania:

Karta Zgłoszenia

REGULAMIN Pieśni Patriotycznej

 

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress