KONKURS „Moje miasto – Szczuczyn”

0

KONKURS

Moje miasto – Szczuczyn”

dla wszystkich osób z terenu miasta i gminy Szczuczyn

Regulamin konkursu:

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Szczuczynie, Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie, Parafia pw. Im. NMP w Szczuczynie oraz Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” zwani dalej organizatorami.
 2. Konkurs „Moje miasto – Szczuczyn” jest konkursem cyklicznym. Odbywa się co roku na jesieni, a wyniki są ogłaszane 9 listopada w dniu nadania praw miejskich naszemu miastu.
 3. Celem konkursu jest uczczenie 325 – lecia nadania praw miejskich Szczuczynowi , promocja lokalnej historii, wzmocnienie poczucia patriotyzmu i tożsamości lokalnej wśród mieszkańców „naszej małej Ojczyzny”. 
 4. Tematem przewodnim jest 325- lecie nadania praw miejskich naszemu miastu.

II Zasady konkursu

 1. Czas trwania konkursu – od 27.09.2017r. do 02.11.2017r.
 2. Konkurs jest konkursem otwartym, obejmującym trzy kategorie wiekowe:
 •  dzieci -€“ do lat 13,
 •  młodzież – do lat 18,
 •  dorośli.

 Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej uczestnikiem) może być każda osoba, która spełni wymogi niniejszego regulaminu.

 1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Do konkursu przyjmowane będą prace w formie plakatu tradycyjnego (dopuszczalne formaty A2 i A3). Prace w innej formie niż plakat i nie na temat nie będą przyjmowane.
 2. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, oraz zapewnia, że:
 3. a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
 4. b) nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 5. c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 1. Każda praca musi zawierać:

imię i nazwisko autora, wiek, dane kontaktowe

klasę oraz nazwę szkoły (jeśli uczestnik jest uczniem bądź studentem)

 1. Prace konkursowe należy składać w siedzibie BCK w Szczuczynie w nieprzekraczalnym terminie 02.11.2017 r. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.

III Zasady rozstrzygnięcia konkursu i nagrody.

 1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatorów.
 2. Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zgodność prac z tematem konkursu, siłę wyrazu, pomysłowość, walory artystyczne, estetykę, styl      i samodzielność wykonania.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
 4. Jury przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych za I, II i III miejsce.
 5. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 6. O przyznanych nagrodach uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
 7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 09.11.2017 r. w siedzibie BCK w Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11.

IV Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych i wizerunku uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zebranych prac do swojej działalności statutowej. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.
 4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibach organizatorów oraz na portalach internetowych.
 6. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

Telefon kontaktowy 86 262 10 36 lub 86 262 10 37.

Sponsorzy nagród:

Urząd Miejski w Szczuczynie

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie

Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn”

WPK – TBS w Szczuczynie

 

Organizatorzy:

Urząd Miejski w Szczuczynie

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie

Parafia pw. Im. NMP w Szczuczynie

Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn”

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
x