Nabór kandydatów na stanowisko PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

0

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczuczynie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

 1. Kandydat na Prezesa Spółdzielni winien posiadać:

 1. Pełną zdolność do czynności prawnych (oświadczenie o niekaralności),

 2. Wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe).

 3. Wiedzę na temat funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej, prawa spółdzielczego, prawa pracy itp.

 4. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowniczym .

 5. Staż pracy na kierowniczym bądź samodzielnym stanowisku pracy.

 6. Znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Excel) .

 1. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. CV z dokładnym opisem pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy).

 3. Kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 4. Oświadczenie o niekaralności oraz o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym, o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.

 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Termin , sposób i miejsce składania dokumentów.

 1. Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”RADA NADZORCZA – KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU” na adres Przewodniczącej Rady: Danuta Zielińska ul. Sienkiewicza 12 A skrytka nr. 28 , 19-230 Szczuczyn w terminie do 28.09.2018r.(piątek) do godz.14.00. Oferty należy składać osobiście lub za pomocą operatora pocztowego.

 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty na skrytkę pocztową a nie data wysyłki stempla pocztowego.

 3. Oferty złożone po ter4minie nie będą rozpatrywane.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Praca wykonywana będzie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczuczynie ul. Łąkowa1, 19-230 Szczuczyn.

 2. Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu w ramach umowy o pracę. Wynagrodzenie i zatrudnienie określi uchwała Rady Nadzorczej.

 3. Wyboru kandydatów dokona Rada Nadzorcza po uprzedniej rozmowie kwalifikacyjnej. Decyzja w sprawie wyboru konkretnego kandydata zapadnie w ciągu 3 (trzech) dni, o czym zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie (jeśli zechcą podać nr kontaktowy).

 4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podawania przyczyny.

Szczuczyn, dnia 17.09.2018 r.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress