Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa SM w Szczuczynie

0

OGŁOSZENIE

O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SZCZUCZUNIE

ORGANIZOWANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SZCZUCZYNIE

 1. Wymagania w stosunku do kandydata:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 2. Posiada wiedzę na temat funkcjonowania spółdzielczości, prawa spółdzielczego, prawa pracy itp.

 3. Umiejętność kierowania i organizowania pracy.

 4. Kandydat nie jest osobą spokrewnioną z członkami Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej i Rady Nadzorczej;

 5. Jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczuczynie;

 6. Posiada wykształcenie średnie; mile widziane wyższe;

 7. Posiada staż pracy na stanowisku kierowniczym bądź samodzielnym stanowisku pracy;

 8. Posiada znajomość obsługo komputera (pakiet Office, Excel).

 1. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;

 2. CV z dokładnym opisem pracy zawodowej (kserokopie świadectw potwierdzające staż pracy);

 3. Kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 4. Oświadczenie o niekaralności;

 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty składane należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „RADA NADZORCZA – KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZADU” na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczuczynie, 19-230 Szczuczyn,
  ul. Łąkowa 1 w terminie do 08.02.2019r do godz. 14
  00

Oferty należy składać osobiście lub za pomocą operatora pocztowego.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty
  a nie data stempla pocztowego.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Informację dodatkowe:

 1. Praca wykonywana będzie w Spółdzielni Mieszkaniowej
  w Szczuczynie, ul. Łąkowa 1 na podstawie umowy o prace;

 2. Wyboru kandydatów dokona Rada Nadzorcza
  po uprzedniej rozmowie kwalifikacyjnej. Decyzja w sprawie wyboru kandydata zapadnie w ciągu 3 (trzech) dni, o czym zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie
  (jeśli zechcą podać nr. kontaktowy na zewnętrznej stronie koperty z oferta).

 3. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia
  od konkursu bez podawania przyczyn.

Szczuczyn, dnia 24.01.2019r.       Rada Nadzorcza

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress