Zawiadomienie starosty grajewskiego

0

WA.6740.15.7.2020

ZAWIADOMIENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 17.07.2020 r.

o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B km w Niedźwiadnej”, gm. Szczuczyn.

Zgodnie z art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 1 i art. 32a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474), w związku z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.), oraz art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30 kwietnia 2020 r. /data wszczęcia postępowania 09 czerwca 2020 r. – po uprawomocnieniu się decyzji nr 3/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 r./ Pana Jana Juliana Połonowicza dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo w sprawie zmiany decyzji Starosty Grajewskiego nr 3/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 r. (znak : WA.6740.15.5.2020) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B w m. Niedźwiadna” gm. Szczuczyn – Starosta Grajewski wydał w dniu 17 lipca 2020 r. decyzję nr 5/2020 o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B km w Niedźwiadnej”, gm. Szczuczyn.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającym i teren ustalone decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

Zmianie ulega : – punkt V ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego nr 3/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 r. (znak : WA.6740.15.5.2020) poprzez zmianę ust. 3, tabela 1 dotyczącego arkusza mapy podziałowej 2/37 i 2/38 z :

2/37

108/8

108/12, 108/13

LM1G/00042461/0

2/38

109/1

109/3, 109/4

LM1G/00020589/3

na :

2/37

108/8

108/12, 108/15

LM1G/00042461/0

2/38

109/7

109/8, 109/9

LM1G/00020589/3

Działki ulegające nowemu podziałowi :

Obręb ewidencyjny Niedźwiadna, jednostka ewidencyjna Szczuczyn :

Działka o nr 108/8 o pow. 1,6060 ha na działki :

a/ 108/12 o powierzchni 0,0254 ha b/ 108/15 o powierzchni 1,5806 ha

Działka o nr 109/7 o pow. 5,1100 ha na działki :

a/ 109/8 o powierzchni 0,0806 ha b/ 109/ o powierzchni 5,0294 ha

Powyższe oznaczenia należy interpretować :
– czcionka pogrubione, kursywa /pochyłe/ – numery działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
– czcionka prosta pozostałe działki – numery działek ewidencyjnych po podziale, która znajdują się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostają własnością dotychczasowych właścicieli.

Wielkości powierzchni niezbędnych do realizacji inwestycji pozostały niezmienione, uległy zmianie tylko numery działek (dzielonych lub uzyskanych w wyniku podziału).

Pozostałe warunki ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego nr 3/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 r. (znak : WA.6740.15.5.2020) nie ulegają zmianie.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24. Możliwość zapoznania się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 86 273 84 69 w godzinach 730-1530

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress