Zawiadomienie Starosty Grajewskiego

0

WA.6740.145.1.2021

ZAWIADOMIENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 07.12.2021r.


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
„Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104 149B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B od km 0+000,00 do km 2+415,37”.

Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Wójta Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów – Starosta Grajewski wydał w dniu 07.12.2021r. decyzję nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104 149B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B od km 0+000,00 do km 2+415,37”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Radziłów. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

Istniejący pas drogowy: dz. 4/2 obręb 0033 Wypychy, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów, dz. 65/2, 65/1 obręb 0014 Konopki, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów, dz. 948 obręb 0024 Radziłów, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów, część pasa drogowego drogi powiatowej dz. 51/1, 2/1, 4/1 obręb 0033 Wypychy, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów, części istniejących pasów drogowych publicznych dróg gminnych: dz. 67, 59, 118, 101, 83, 21, 10, 87 obręb 0014 Konopki, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów, dz. 949 obręb 0024 Radziłów, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów, części działek niezbędnych do podziału: dz. 2/2, 3, 1, 5/1 obręb 0033 Wypychy, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów, dz. 63, 20, 11, 8, 112/1, 105/2, 66, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 84, 86/1 obręb 0014 Konopki, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów, dz. 692, 691, 690, 689, 656/1, 655, 654, 653, 652, 651, 1505, 648 obręb 0024 Radziłów, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów

Działki ulegające podziałowi:

Obręb ewidencyjny 0033 Wypychy, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów:

Działka nr ewid. 2/2 o pow. 3,5530 ha na działki:

a)2/5 o powierzchni 3,5178 ha b)2/3 o powierzchni 0,0090 ha

c)2/4 o powierzchni 0,0262 ha

Działka nr ewid. 3 o pow. 0,3000 ha na działki:

a)3/2 o powierzchni 0,2748 ha b)3/1 o powierzchni 0,0252 ha

Działka nr ewid. 1 o pow. 4,2040 ha na działki:

a)1/2 o powierzchni 4,1673 ha b)1/1 o powierzchni 0,0367 ha

Działka nr ewid. 5/1 o pow. 3,4473 ha na działki:

a)5/5 o powierzchni 3,4237 ha b)5/3 o powierzchni 0,0221 ha

c)5/4 o powierzchni 0,0015 ha


Obręb ewidencyjny
0014 Konopki, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów:

Działka nr ewid. 63 o pow. 0,3487 ha na działki:

a)63/2 o powierzchni 0,3315 ha b)63/1 o powierzchni 0,0172 ha

Działka nr ewid. 20 o pow. 2,2112 ha na działki:

a)20/2 o powierzchni 2,2078 ha b)20/1 o powierzchni 0,0034 ha

Działka nr ewid. 11 o pow. 2,7220 ha na działki:

a)11/2 o powierzchni 2,7203 ha b)11/1 o powierzchni 0,0017 ha

Działka nr ewid. 8 o pow. 2,9716 ha na działki:

a)8/2 o powierzchni 2,9704 ha b)8/1 o powierzchni 0,0012 ha

Działka nr ewid. 112/1 o pow. 0,1266 ha na działki:

a)112/4 o powierzchni 0,1242 ha b)112/3 o powierzchni 0,0024 ha

Działka nr ewid. 105/2 o pow. 8,4270 ha na działki:

a)105/4 o powierzchni 8,4226 ha b)105/3 o powierzchni 0,0044 ha

Działka nr ewid. 66 o pow. 1,0216 ha na działki:

a)66/3 o powierzchni 0,9951 ha b)66/1 o powierzchni 0,0260 ha

c)66/2 o powierzchni 0,0005 ha

Działka nr ewid. 69 o pow. 0,2801 ha na działki:

a)69/2 o powierzchni 0,2795 ha b)69/1 o powierzchni 0,0006 ha

Działka nr ewid. 70/1 o pow. 0,1489 ha na działki:

a)70/4 o powierzchni 0,1473 ha b)70/3 o powierzchni 0,0016 ha

Działka nr ewid. 70/2 o pow. 0,0394 ha na działki:

a)70/6 o powierzchni 0,0386 ha b)70/5 o powierzchni 0,0008 ha

Działka nr ewid. 71 o pow. 0,0827 ha na działki:

a)71/2 o powierzchni 0,0790 ha b)71/1 o powierzchni 0,0037 ha

Działka nr ewid. 72 o pow. 0,2518 ha na działki:

a)72/2 o powierzchni 0,2501 ha b)72/1 o powierzchni 0,0017 ha

Działka nr ewid. 73 o pow. 0,2111 ha na działki:

a)73/2 o powierzchni 0,2082 ha b)73/1 o powierzchni 0,0029 ha

Działka nr ewid. 74 o pow. 0,5619 ha na działki:

a)74/3 o powierzchni 0,5542 ha b)74/2 o powierzchni 0,0025 ha

c)74/1 o powierzchni 0,0052 ha

Działka nr ewid. 75 o pow. 0,4069 ha na działki:

a)75/2 o powierzchni 0,4050 ha b)75/1 o powierzchni 0,0019 ha

Działka nr ewid. 82 o pow. 2,5878 ha na działki:

a)82/2 o powierzchni 2,5870 ha b)82/1 o powierzchni 0,0008 ha

Działka nr ewid. 84 o pow. 0,8457 ha na działki:

a)84/2 o powierzchni 0,8372 ha b)84/1 o powierzchni 0,0085 ha

Działka nr ewid. 86/1 o pow. 1,3905 ha na działki:

a)86/6 o powierzchni 1,3864 ha b)86/5 o powierzchni 0,0041 ha

Obręb ewidencyjny 0024 Radziłów, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów:

Działka nr ewid. 692 o pow. 3,0898 ha na działki:

a)692/2 o powierzchni 3,0380 ha b)692/1 o powierzchni 0,0518 ha

Działka nr ewid. 691 o pow. 1,2453 ha na działki:

a)691/2 o powierzchni 1,2310 ha b)691/1 o powierzchni 0,0143 ha

Działka nr ewid. 690 o pow. 1,9392 ha na działki:

a)690/2 o powierzchni 1,9169 ha b)690/1 o powierzchni 0,0223 ha

Działka nr ewid. 689 o pow. 1,0761 ha na działki:

a)689/2 o powierzchni 1,0656 ha b)689/1 o powierzchni 0,0105 ha

Działka nr ewid. 656/1 o pow. 0,4962 ha na działki:

a)656/3 o powierzchni 0,4840 ha b)656/2 o powierzchni 0,0122 ha

Działka nr ewid. 655 o pow. 1,2687 ha na działki:

a)655/2 o powierzchni 1,2635 ha b)655/1 o powierzchni 0,0052 ha

Działka nr ewid. 654 o pow. 1,3870 ha na działki:

a)654/2 o powierzchni 1,3810 ha b)654/1 o powierzchni 0,0060 ha

Działka nr ewid. 653 o pow. 0,8422 ha na działki:

a)653/2 o powierzchni 0,8387 ha b)653/1 o powierzchni 0,0035 ha

Działka nr ewid. 652 o pow. 0,7320 ha na działki:

a)652/2 o powierzchni 0,7286 ha b)652/1 o powierzchni 0,0034 ha

Działka nr ewid. 651 o pow. 0,8224 ha na działki:

a)651/2 o powierzchni 0,8187 ha b)651/1 o powierzchni 0,0037 ha

Działka nr ewid. 1505 o pow. 1,6103 ha na działki:

a)1505/2 o powierzchni 1,6037 ha b)1505/1 o powierzchni 0,0066 ha

Działka nr ewid. 648 o pow. 9,0087 ha na działki:

a)648/2 o powierzchni 8,9821 ha b)648/1 o powierzchni 0,0266 ha

Powyższe oznaczenia należy interpretować:

ppkt. a) – nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.
ppkt. b) i c) – nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,


Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735, ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24, tel. (086) 273-84-69.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress