Zaproszenie do konsultacji społecznych

0

Burmistrz Szczuczyna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn oraz projektu Diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Szczuczyn.

Zgodnie z art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Szczuczyna zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej Diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej Gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

– mieszkańcy Gminy,

– mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;

– podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

– podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

– organy władzy publicznej;

– inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 26 kwietnia do 26 maja 2017 roku w formie:

1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail: aromaniuk@um.szczuczyn.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”

b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”

c. bezpośrednio do pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie zasad wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Szczuczyn a także przedstawienia uwag, opinii w formie dyskusji i warsztatów. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, w pok. nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczuczyn wraz z załącznikami, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczuczyn oraz formularz konsultacyjny dostępne są:

– na stronie internetowej Gminy www.um.szczuczyn.pl w zakładce Rewitalizacja

– w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie , pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej Gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

UM w Szczuczynie

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
x