Zawiadomienie o LXXVII/23 sesji Rady Powiatu

0

Uprzejmie zapraszam na LXXVII sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 23.06.2023 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z LXXV i LXXVI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
  w okresie od ostatniej sesji.

 5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Grajewskiego za rok 2022.

 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Grajewskiego za 2022 r.:

  1. wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,

  2. debata,

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2022 r.:

  1. wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,

  2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu za 2022 r.,

  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej,

  4. dyskusja,

  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Grajewskiego za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Grajewskiego za 2022 r.,

  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

 8. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie,

  2. w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie,

  3. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie,

  4. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie,

  5. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie,

  6. w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie,

  7. uchylającej uchwałę Nr XXVI/138/12 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grajewskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Grajewski jest organem założycielskim,

  8. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiat Grajewski zadania inwestycyjnego z zakresu administracji rządowej pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+550”, w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

 9. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

 10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
x

x