Zawiadomienie starosty grajewskiego

0

STAROSTA GRAJEWSKI

ul. Strażacka 6B

19-200 Grajewo

WA.6740.145.3.2020

ZAWIADOMIENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 28.12.2021 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa dróg i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie”

Zgodnie z art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 06 września 2021 r. Roberta Roman reprezentującego Mplan sp. z o.o., ul. Osińskiego 2/6, 13-100 Nidzica na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Grajewo, ul Strażacka 6A, 19-200 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 28 grudnia 2021 r. decyzję nr 3/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa dróg i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającym i tereny ustalone decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Grajewo. Stronami postepowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

1. Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości: działki o nr ewidencyjnych :

4431, 4430, 2113/25, 2113/26, 2120/1, 2119/2, 2128/1, 2129/1, 2119/3, 2118/4, 2116/1, 2129/3, 2130/2, 2130/4, 2131/3, 2131/2, 2138/3, 2139/8, 2138/2, 2128/5, 2139/1, 2120/5, 2113/23, 2128/3, 2120/3, 2113/16, 2059/2, 2059/12, 2059/5, 2048/33, 2048/26, 2047/6, 2047/2, 2046/19, 2046/8, 2139/15, 2140/3, 2131/4, 2139/9, 2132/2, 2138/4, 2133/14, 2137/9, 2140/1, 2137/10, 2137/4, 2136/8, 2136/5, 2136/3, 2133/7, 2130/6, 2135/8, 2133/6, 2133/4, 2134/3, 2135/1, 2197/1, 2080/1 Obręb ewidencyjny 0001 Grajewo, jednostka ewidencyjna 200401_1 Grajewo.

2. Działki o nr ewidencyjnych : 2131/3, 2131/4, 2132/2, 2131/2, 2128/5, które będą w całości przejęte na rzecz Miasta Grajewo.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530, tel. 86 2738469.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress